Stedelijk waterplan

In 2017 is het beleidsplan ‘Waterplan Krimpen aan den IJssel’ opgesteld. Met dit beleidsplan wil de gemeente en HHSK de samenwerking voortzetten. Hierin is beschreven hoe de gemeente Krimpen aan den IJssel en het Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard (HHSK) de komende jaren willen omgaan met het water voor de periode 2017-2021.

Het Waterplan Krimpen aan den IJssel bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een tweejarig uitvoeringsplan. Hierin werken gemeente en HHSK aan de gezamenlijke opgaven binnen het stedelijk water aan een uitvoeringsprogramma om deze visie te realiseren.

Het doel van het Waterplan Krimpen aan den IJssel is het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het stedelijk water van de gemeente. In de strategische visie staan hoofdlijnen voor het schoon en gezond houden van het watersysteem van Krimpen aan den IJssel, zoals het voorkomen van wateroverlast. Deze gezamenlijke visie bestaat uit de volgende vier waterthema’s: waterkwantiteit, waterkwaliteit, grondwater en riolering.

In hoofdlijnen bestaat de visie voor de lange termijn uit 4 sporen:

  • versterken waterbewustzijn;
  • goed functionerend watersysteem;
  • goede waterkwaliteit;
  • afstemmen van het watersysteem op de gebruiksfuncties.

De gemeente en het hoogheemraadschap gaan samen aan de slag om invulling te geven aan de visie op het stedelijk water. Voor de uitvoering van de verschillende maatregelen zullen gemeente en HHSK nauw samenwerken. In het tweejarig uitvoeringsprogramma staan de gewenste maatregelen voor de periode van 2 jaar beschreven. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de team Buitenruimte, telefoonnummer 14 0180.