Startfoto

De GGD Rotterdam Rijnmond heeft in opdracht van de gemeenten in de regio Rotterdam een startfoto gemaakt. In de startfoto wordt het brede jeugdzorgdomein voor de regio Rotterdam Rijnmond in kaart gebracht. Ondanks de medewerking van alle instellingen is het voor de GGD lastig gebleken om de totale zorg in kaart te brengen. Dit heeft te maken met de registratiesystemen van de instellingen en de versnippering van het aanbod.  Uit de startfoto blijkt dat de jeugd ggz wat betreft het aantal cliĆ«nten de belangrijkste vorm van zorg is. (Dit is ook voor Krimpen het geval).

De GGD zal nog een verdiepend vraagontwikkelingsonderzoek doen als vervolg op de startfoto. Verder vindt er  nog landelijk onderzoek plaats naar de zorg voor de jeugd, AWBZ gefinancierde zorg. en de financieringsstromen per gemeente.