Starterslening

De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn onzeker. Hierdoor is een koopwoning voor starters op de woningmarkt vaak onbereikbaar. De gemeente komt deze starters tegemoet met de Starterslening: een extra lening (een tweede hypotheek) bovenop de (eerste) hypotheek. De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2015 een (door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – SVn – te beheren) Fonds Starterslening ingesteld en de Verordening Starterslening 2015 vastgesteld. Op 23 september 2021 heeft de gemeenteraad een gewijzigde verordening vastgesteld.

Starterslening 2021

De Starterslening is er voor inwoners die nog nooit een woning in eigendom hebben gehad en die hun eerste woning niet volledig kunnen financieren. Ook voor studerende/schoolgaande kinderen van in de gemeente Krimpen aan den IJssel verblijfsgerechtigde personen is er (onder bepaalde specifieke voorwaarden) een mogelijkheid om een Starterslening te verkrijgen. In de Verordening Starterslening 2021 gemeente Krimpen aan den IJssel kunt u lezen voor welke doelgroep (-en) de Starterslening bedoeld is en aan welke voorwaarden precies moet worden voldaan. De verordening vindt u onder het kopje ‘documenten’ en ook op de pagina verordeningen.

Aanvraagformulier

Staat u op het punt om voor de eerste keer een nieuwe of bestaande woning te kopen waarvan de koopprijs niet hoger is dan de huidige maximale NHG-grens (zie www.nhg.nl)? En heeft u de concept-koopovereenkomst ondertekend en wilt u een Starterslening aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier Starterslening in. Bij ‘links’ vindt u het online aanvraagformulier. Hiermee toetsen wij of u voldoet aan de voorwaarden en in aanmerking komt om een Starterslening aan te vragen bij SVn.

Toewijzingsbrief

Wanneer voldaan wordt aan alle criteria, dan ontvangt u van ons een toewijzingsbrief. Hierin staat voor welke woning u een Starterslening van maximaal Euro 40.000,– bij SVn aan kan vragen. Het aanvragen van de lening gebeurt op de website van SVn. In de toewijzingsbrief staat hoe u dat moet doen.

SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u in aanmerking komt. Ook stellen zij de definitieve hoogte van de lening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG. SVn stuurt u een offerte. Als u niet in aanmerking komt voor een Starterslening, dan ontvangt u een afwijzingsbrief.

Vanaf 1 januari 2017 is de vorm van de Starterslening vernieuwd

Een hypotheek die vanaf nu wordt afgesloten moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. In de basis is de Starterslening hetzelfde gebleven, er zijn alleen een aantal kenmerken veranderd. De eerste 3 jaar zijn nog steeds maandlastenvrij, fiscaal aftrekbaar en geborgd door NHG. Om dat mogelijk te maken is de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Op die manier behoudt de Starterslening haar unieke karakter en voldoet het aan de verplichte aflossingseis.

Zekerheid voor starters

Dat NHG ook de gewijzigde Starterslening borgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. De Combinatielening valt niet onder de borging van NGH. In het geval van een verliesdeclaratie, neemt SVn daarom de resterende Combinatielening van de starter voor haar rekening.