Speelruimte

Buitenspelen is goed voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom is het belangrijk dat er voldoende en aantrekkelijke speelruimte beschikbaar is voor alle Krimpense kinderen en jongeren. Hoogwaardige speelruimte is ook goed voor de positieve beleving en leefbaarheid van elke wijk. Vandaar dat Gemeente Krimpen aan den IJssel veel waarde hecht aan een uitdagende, veilige en aantrekkelijke openbare speelruimte voor haar inwoners.

Beleidsplan en uitvoeringsprogramma

De gemeente heeft een speelruimtebeleidsplan 2018-2022 gemaakt dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Het is een beleidsvisie die een moderne blik op spelen in de openbare ruimte geeft. Op basis van deze visie hebben we een ‘uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022’ gemaakt. Het uitvoeringsprogramma speelruimte beschrijft de gewenste ingrepen in de openbare ruimte op basis van de gestelde beleidsambities en de technische staat van de speelvoorzieningen. Ook worden de maatregelen gekoppeld aan relevante uitvoerings- en renovatieprogramma’s voor de openbare ruimte.

Het uitvoeringsprogramma is een leidraad voor de vervanging van speellocaties voor de komende jaren. Bij de documenten onderaan de webpagina vindt u zowel het speelruimtebeleidsplan als het uitvoeringsprogramma . In het uitvoeringsprogramma staat per wijk een kaart met de voorgestelde plannen. Deze kaarten staan apart bij de documenten.

Bewonersbijeenkomsten

Bewoners van een wijk waarin een speellocatie opgeknapt gaat worden, ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst. De gemeente wil graag de wensen en speelbehoeften van de kinderen weten. Ook wil zij weten wat er mogelijk is met de bestaande speellocaties in de wijk. We hechten niet alleen waarde aan inspraak van volwassenen, maar vooral van inspraak van kinderen uit de wijk! Aan de hand van de verkregen informatie uit de bijeenkomst vragen we een of meerdere ontwerpen op bij speelruimteleveranciers.

Zodra de ontwerpen van de speellocaties binnen zijn, bespreken we ze met u als wijkbewoner in een tweede bijeenkomst. We houden u met voortgangsberichten op de hoogte. Houd uw brievenbus daarom in de gaten.

Meer informatie

Heeft u vragen over speelruimte dan kunt u terecht bij de vakinhoudelijke beleidsmedewerker. Hij/zij is via het KCC te bereiken per mail op gemeente@krimpenaandenijssel.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0180.