Schoolmaatschappelijk werk

Het is belangrijk dat kinderen zich goed ontwikkelen en uitgroeien tot zelfstandig functionerende volwassenen. Naast de ouders en opvoeders spelen scholen daarin een belangrijke rol.

Als een kind niet lekker in zijn/haar vel zit of problemen heeft op school, kan de schoolmaatschappelijk werker iets betekenen voor u en uw kind. Op alle scholen in Krimpen aan den IJssel wordt schoolmaatschappelijk werk aangeboden. De ondersteuning hiervan is heel divers. Meer informatie hier over vindt u op school of op de website van de KrimpenWijzer.

Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van de KrimpenWijzer. De KrimpenWijzer zit in het gezondheidscentrum. Het schoolmaatschappelijk werk wordt in Krimpen aangeboden door Enver of door Stichting De Vluchtheuvel. Aanmelden voor het schoolmaatschappelijk werk kan via de leerkracht en/of intern begeleider van de school of direct bij de schoolmaatschappelijk werker.

Afbeeldingen