Scheepswerf Van Duijvendijk

De scheepswerf Joh. Van Duijvendijk is een van de oudste delen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De werf met twee rijksmonumentale houten gebouwen (loodsen) en de binnendijks gelegen villa vormen een herkenbare plek aan de IJsseldijk. Daarmee is het een van de meest karakteristieke en historisch waardevolle delen van de gemeente.

De scheepswerf is een van de oudste werven van Nederland en de eerste werf met een dwarshelling. De werf bestaat al sinds de 17e eeuw. In 2002 is de werf gesloten. De scheepswerf is eigendom van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De gemeente denkt na over een nieuwe functie voor de gebouwen op de scheepswerf. Dit unieke stukje Krimpen moet in ieder geval een herkenbare plek blijven in de gemeente.

Voorbereidingen zijn gestart

Scheepswerf Van Duijvendijk biedt een unieke kans om vliegwiel te zijn voor een geleidelijke herontwikkeling van het binnen- en buitendijkse gebied langs de IJsseldijk. De gemeente heeft voor dit gebied de Ontwikkelvisie IJsseldijk vastgesteld. De scheepswerf is één van de deelgebieden waarvoor in deze visie stedenbouwkundige kaders zijn vastgesteld.

Het is daarbij belangrijk dat het karakter van de scheepsbouw ervaarbaar en zichtbaar wordt en blijft. De dwarshelling, insteekhaven en kade kunnen daaraan een grote bijdrage leveren. Deze facetten worden de centrale, openbare elementen, die voor nieuw leven in de monumentale loodsen moeten zorgen. Aan de oostkant van de insteekhaven is ruimte voor een woongebouw. Zo verandert het gebied aan de IJsseldijk langzaam van industriegebied naar woon-werk locatie.

Restauratie monumentale loodsen

Voor de restauratie en herontwikkeling van de loodsen heeft de gemeente de combinatie Coup/Vakwerk geselecteerd uit 9 geïnteresseerde partijen. Coup/Vakwerk wil beide loodsen restaureren en herontwikkelen, waarbij één van de loodsen in overleg met het Hoogheemraadschap en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zal worden verplaatst. De komende tijd onderzoekt de gemeente samen met Coup/Vakwerk de verdere haalbaarheid van het plan.

Woongebouw

Voor het woongebouw is de gemeente eveneens op zoek naar een ontwikkelaar/aannemer. Akro Consult heeft daarvoor een tenderprocedure opgezet. De voorselectie is inmiddels afgrond. Aan drie partijen zal worden gevraagd om een plan in te dienen.

Openbaar gebied

In overleg met Coup/Vakwerk, de ontwikkelaar/aannemer van het woongebouw en de omwonenden gaat de gemeente het openbaar gebied inrichten als een levendig en toegankelijke openbaar gebied. De ligging op loopafstand van het centrum van Krimpen aan den IJssel maakt een directe verbinding met het centrum mogelijk. Door deze verbinding te verbeteren krijgt Krimpen aan den IJssel een nieuwe uitstraling aan de rivier, waar het zijn naam aan te danken heeft.

Afbeeldingen