Scheepswerf Van Duijvendijk

De scheepswerf Joh. Van Duijvendijk is een van de oudste delen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De werf met twee rijksmonumentale houten gebouwen (loodsen) en de binnendijks gelegen villa vormen een herkenbare plek aan de IJsseldijk. Daarmee is het een van de meest karakteristieke en historisch waardevolle delen van de gemeente.

De scheepswerf is een van de oudste werven van Nederland en de eerste werf met een dwarshelling. De werf bestaat al sinds de 17e eeuw. In 2002 is de werf gesloten. De scheepswerf is eigendom van de gemeente Krimpen aan den IJssel. De gemeente denkt na over een nieuwe functie voor de gebouwen op de scheepswerf. Dit unieke stukje Krimpen moet in ieder geval een herkenbare plek blijven in de gemeente.

Voorbereidingen zijn gestart

Scheepswerf Van Duijvendijk biedt een unieke kans om vliegwiel te zijn voor een geleidelijke herontwikkeling van het binnen- en buitendijkse gebied langs de IJsseldijk. De gemeente heeft voor dit gebied de Ontwikkelvisie IJsseldijk vastgesteld. De scheepswerf is één van de deelgebieden waarvoor in deze visie stedenbouwkundige kaders zijn vastgesteld.

Het is daarbij belangrijk dat het karakter van de scheepsbouw ervaarbaar en zichtbaar wordt en blijft. De dwarshelling, insteekhaven en kade kunnen daaraan een grote bijdrage leveren. Deze facetten worden de centrale, openbare elementen, die voor nieuw leven in de monumentale loodsen moeten zorgen. Aan de oostkant van de insteekhaven is ruimte voor een woongebouw. Zo verandert het gebied aan de IJsseldijk langzaam van industriegebied naar woon-werk locatie.

Restauratie monumentale loodsen

Voor de restauratie en herontwikkeling van de loodsen hebben we uit 9 geïnteresseerde partijen de combinatie Coup/Vakwerk geselecteerd. Coup/Vakwerk wil beide loodsen restaureren en herontwikkelen, In overleg met het Hoogheemraadschap en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed verplaatsen we 1 loods.

De komende 2 jaar ontwikkelen we de voormalige scheepswerf tot een plek waar gewoond én gewerkt wordt onder de naam ’t Dok. Er komt een gemengd programma, verdeeld over de twee rijksmonumentale loodsen en nieuw te bouwen woonblokken. In de rijksmonumentale loodsen komt een zorginstelling voor autistische jongeren, horeca en ruimte voor een later te bepalen werkprogramma. In de nieuwbouw blokken komen werfplaatswoningen, woningen met een atelier of werkruimte aan huis.

www.groeieninkrimpen.nl

Woongebouw

Aan de oostzijde van de scheepswerf komt een woongebouw. Begin 2022 heeft de gemeente hiervoor een tenderprocedure gehouden. Voor het ontwerp en de ontwikkeling van het woongebouw selecteerden we de ontwikkelaar De Langen & Van den Berg.

Onder de naam De Oude Werf krijgt het woongebouw ongeveer 50 woningen. Het ontwerp past bij de historische plek en sluit aan op de plannen voor de rijksmonumentale loodsen. In de komende maanden werkt De Langen & van den Berg aan een definitief ontwerp.

www.wonenaandeoudewerf.nl

Openbaar gebied

In overleg met Coup/Vakwerk, de ontwikkelaar/aannemer van het woongebouw en de omwonenden gaat de gemeente het openbaar gebied inrichten als een levendig en toegankelijke openbaar gebied. De ligging op loopafstand van het centrum van Krimpen aan den IJssel maakt een directe verbinding met het centrum mogelijk. Door deze verbinding te verbeteren krijgt Krimpen aan den IJssel een nieuwe uitstraling aan de rivier, waar het zijn naam aan te danken heeft.

Afbeeldingen