Samenstelling college

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van B en W bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De gemeentesecretaris is geen lid van het college. Hij is wel de belangrijkste adviseur. Het college zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Zijn taken zijn de voorbereiding en uitvoering van gemeenteraadsbesluiten. Het college neemt ook zelf beslissingen, zoals het geven van een bouwvergunning of het aangaan van een contract met een aannemer. Onder leiding van de gemeentesecretaris ondersteunt de ambtelijke organisatie het college.

Gemeentepolitiek is vergelijkbaar met landelijke politiek

De relatie tussen raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren is vergelijkbaar met de landelijke politiek. Het kabinet regeert en de Tweede Kamer controleert. Voor Krimpen aan den IJssel betekent dit dat het college van burgemeester en wethouders regeert en de gemeenteraad controleert en beslist. De gemeenteraad treedt op die manier op als een directe vertegenwoordiger van onze inwoners.

Voorzitter

Portret van waarnemend burgemeester Jan Luteijn

J.J. Luteijn