Risicokaart

De gemeente Krimpen aan den IJssel wil haar inwoners op de hoogte brengen van de risico’s in hun woon- en werkomgeving. Hiervoor heeft zij de bekende risico’s in kaart gebracht en op de zogenaamde risicokaart geplaatst. Inwoners kunnen zo in een oogopslag op een kaart informatie over locaties van mogelijke risico’s zien.
Elke provincie beheert zijn eigen kaart. De risicokaart van de provincie Zuid-Holland bevat informatie over risico’s, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. De gegevens op de kaart zijn afkomstig van gemeenten, provincies en het Rijk.

Meer informatie

Risicokaarten zijn belangrijk om de veiligheid van inwoners van Nederland verder te vergroten. Én ze zijn nodig voor de betrokken eerstehulpdiensten. Met deze gegevens ontwikkelen zij plannen hoe te handelen bij ongevallen. Maar dat niet alleen. Ook is het een belangrijk instrument om zoveel mogelijk ongevallen te voorkómen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de risicokaart. Het rijk werkt samen met gemeenten en provincies aan een gegevensbank. Deze gegevensbank bevat alle bekende risico’s waaraan ook een plaats is toe te kennen. Dit is de basis voor de risicokaarten per provincie.

Neem voor meer informatie contact op met team Veiligheid, telefoonnummer 14 0180.