Rioolheffing

Voor het gebruik van de gemeentelijke riolering brengt de gemeente rioolheffing in rekening. De rioolheffing bestaat uit twee delen: het gebruikersdeel en het eigenarendeel.

Tarieven 2021

 

Soort Belasting

Tarief

Rioolheffing Eigenaar

€ 161,84

Rioolheffing Gebruiker, per eenheid van 100 m3 waterverbruik

€ 67,56

Het eigenarendeel

Bent u eigenaar van een pand, dan betaalt u ook het eigenarendeel van de rioolheffing. Dit bedrag betaalt u tegelijk met de andere gemeentelijke belastingen. Het eigenarendeel vindt u dus terug op uw gemeentelijke aanslagbiljet.

Het gebruikersdeel

Het gebruikersdeel betaalt u via het voorschot dat drinkwaterbedrijf Oasen van elke waterverbruiker int. Op de jaarafrekening van Oasen vindt u het gebruikersdeel terug. De heffing bent u verschuldigd per eenheid van 100 m3 of een gedeelte daarvan. De verbruikte hoeveelheid water in het voorafgaande jaar wordt als basis gebruikt.

Voorschotbedrag

Op de jaarnota van Oasen staat ook het voorschotbedrag voor 2021 vermeld. Uiteindelijk wordt bij de eindafrekening voor 2021, die u begin 2022 ontvangt, het definitieve bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag zal in overeenstemming zijn met de bovenstaande tarieven. Indien u te veel voorschot of te weinig voorschot heeft betaald, volgt een verrekening met een volgend termijnbedrag.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met team Belastingen, telefoonnummer 14 0180.