Regionale samenwerking

Als gemeenten staan we de komende jaren voor de uitdaging om met minder geld een beter functionerend jeugdhulpstelsel vorm te geven. In deze transitieperiode willen wij zoveel mogelijk duidelijkheid bieden aan cliënten en zorgaanbieders en tegelijkertijd de financiële en inhoudelijke kaders goed bewaken. Daarnaast willen we het bestaande jeugdzorgstelsel transformeren naar een toekomstbestendig jeugdhulpstelsel, waarin hulp bij opvoeden en opgroeien sneller, integraler en dichter bij huis wordt geleverd.

Samen met de gemeenten in de regio Rotterdam werken we samen aan een nieuw jeugdstelsel

Met de transitie jeugdzorg verandert er het nodige in de zorg aan gezinnen, kinderen en jongeren. Gemeenten nemen de taken op het gebied van jeugdzorg van rijk en provincie over. Het idee hierbij is dat gemeenten beter kunnen inspelen op de vragen en behoeften van hun inwoners. Krimpen aan den IJssel is samen met de gemeenten in de regio Rijnmond drukdoende met de voorbereidingen.
De samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, waar Krimpen aan den IJssel deel van uit maakt, heeft een transitiearrangement opgesteld. In samenspraak met de zorgaanbieders en huidige financiers wordt hiermee zorgcontinuïteit geboden vanaf 2015.  Door de totstandkoming van dit transitiearrangement is de basis gelegd voor een constructieve samenwerking binnen de regio tussen de betrokken partijen.

De komende maanden en in het jaar 2014 zal de uitwerking van de afspraken in dit transitiearrangement verdere uitwerking krijgen en het nieuwe jeugdstelsel gestalte krijgen. Zo wordt ingezet op het versterken van preventie en een nieuwe werkwijze bij het toewijzen van zorg. Door dit arrangement is mede de basis gelegd voor het bieden van veiligheid en passende hulp voor de kinderen in onze regio.