Raadscommissies

De raadsvergaderingen worden inhoudelijk voorbereid tijdens raadscommissievergaderingen. In de raadscommissie bespreken de aanwezige commissieleden een voorstel en wisselen gedachten erover uit. Ook kunnen zij meer informatie vragen aan de aanwezige collegeleden. Tijdens informatiecommissies kunt u aanschuiven om mee te spreken over onderwerpen op de agenda. Bij besluitvoorbereidende commissies kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Veel fracties houden (enkele dagen) voorafgaand aan de commissievergaderingen fractievergaderingen. De commissievergaderingen worden voorgezeten door een lid van het presidium van de gemeenteraad.

De raadscommissies bestaan uit leden van de gemeenteraad en burgerleden. De leden van de gemeenteraad zijn rechtstreeks gekozen tijdens de verkiezingen van 19 maart 2014. De burgerleden zijn door de fracties aangewezen personen die ook op de kandidatenlijst van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stonden. Er is geen vaste vertegenwoordiging in de raadscommissies, de samenstelling kan per vergadering of per agendapunt verschillen.

Er zijn in Krimpen aan den IJssel twee raadscommissies: