Raadscommissies

De raadsvergaderingen worden inhoudelijk voorbereid tijdens raadscommissievergaderingen. In de raadscommissie bespreken de aanwezige commissieleden een voorstel en wisselen gedachten erover uit. Ook kunnen zij meer informatie vragen aan de aanwezige collegeleden. Tijdens informatiecommissies kunt u aanschuiven om mee te spreken over onderwerpen op de agenda. Bij besluitvoorbereidende commissies kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Veel fracties houden (enkele dagen) voorafgaand aan de commissievergaderingen fractievergaderingen. De commissievergaderingen worden voorgezeten door een lid van het presidium van de gemeenteraad.

De raadscommissies bestaan uit leden van de gemeenteraad en burgerleden. De leden van de gemeenteraad zijn rechtstreeks gekozen tijdens de verkiezingen van 16 maart 2022. De burgerleden zijn door de fracties aangewezen personen die ook op de kandidatenlijst van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stonden. Er is geen vaste vertegenwoordiging in de raadscommissies, de samenstelling kan per vergadering of per agendapunt verschillen.

Er zijn in Krimpen aan den IJssel twee raadscommissies:

Informatieve raadscommissie
Tijdens de informatieve commissievergadering spreken raads- en burgerleden, collegeleden, inwoners en ambtenaren met elkaar. Iedereen mag aanschuiven om informatie te delen en te verkrijgen over de onderwerpen die op de agenda staan. De commissieleden nemen de informatie mee voor hun verdere standpuntbepaling. Tijdens de informatieve raadscommissie kan niet worden (mee)gesproken over onderwerpen die niet geagendeerd zijn.

Besluitvoorbereidende commissie
Tijdens de besluitvoorbereidende commissievergadering is het mogelijk om in te spreken over geagendeerde onderwerpen, zoals raadsvoorstellen, maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan, maar wel actueel en relevant zijn. U kunt zich hiervoor tot 12.00 uur ’s middags op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffier (griffier@krimpenaandenijssel.nl of telefonisch 14 0180). De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten per inspreker.