Presidium

Het presidium is een commissie die bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en fractievoorzitters. Het presidium wordt bijgestaan door de griffier en houdt zich in het algemeen bezig met het bevorderen van het functioneren van de gemeenteraad. Meer specifiek buigt het presidium zich bijvoorbeeld over de agendavoorbereiding en de raadscommunicatie.