Oud-Krimpen

Krimpen aan den IJssel is sinds de jaren 60 van de vorige eeuw enorm gegroeid. Oud-Krimpen is de wijk die vóór die tijd is ontstaan. Een mooi, karakteristiek deel van onze gemeente, dat gekoesterd mag worden. Inmiddels is het riool aan verbetering toe. Daarnaast hebben we steeds vaker te maken met extreme regenbuien. Om te zorgen dat de bewoners zo min mogelijk wateroverlast ervaren is het noodzakelijk dat we de riolering én de openbare ruimte aanpakken. Hiervoor is het project “Oud-Krimpen Waterproof” gestart, waarin we samen met de bewoners willen komen tot een herontwerp van de openbare ruimte.

Plangebied

Bij de documenten treft u een tekening aan van het plangebied. Een groot gebied, waarbinnen ongeveer 1.000 woningen vallen. Om een goed beeld te krijgen van de zaken die in Oud-Krimpen spelen hebben wij, naast diverse technische onderzoeken, een belevingsonderzoek gehouden. Ook is een wijkevent georganiseerd.

Oud-Krimpen is verdeeld in 4 deelgebieden. Per gebied wordt een riolerings- en herstratingsplan ontworpen en uitgevoerd.

  • deelgebied 1: Kortlandstraat, Steenbakkersstraat, Rotterdamseweg, Kruisstraat, Weteringsingel en Prins Bernardstraat
  • deelgebied 2: Molenvlietsingel, Kleine Vlietstraat, Wethouder Brouwerstraat, Kortlandstraat, Steenbakkersstraat, Rotterdamseweg, Dwarsstraat, IJsselstraat en Boezemstraat
  • deelgebied 3: Noorderstraat, IJsselstraat, Tuinstraat en Weteringsingel
  • deelgebied 4: Oude Tiendweg, Blijdendijkstraat, Zuiderstraat, Rotterdamseweg, Burgerdijkstraat, Oosterstraat, Waalstraat, Tuinstraat en Lekdijk

Aan de hand van alle ingewonnen informatie én in samenwerking met de bestaande werkgroep is voor deelgebied 1 nu een riolerings- en herstratingsplan ontworpen.

Problematiek in Oud-Krimpen: lage ligging van de woningen

Veel woningen in Oud-Krimpen zijn niet onderheid en daardoor –net als het openbare gebied– naar een lager niveau gezakt dan dat zij in het verleden zijn aangelegd. Door de verzakkingen kunnen we het openbare gebied niet ophogen tot het oorspronkelijke aanlegpeil. Dan komen de woningen veel lager te liggen dan de straat met alle problemen (wateroverlast) van dien.

Het zorgt er voor dat het klimaat- en toekomstbestendig maken van de wijk een forse uitdaging biedt.

Participatieproces

De informatie die is opgehaald tijdens het wijkevent wordt gebruikt bij het opstellen van een voorlopig ontwerp per deelgebied. Het is de bedoeling dat per deelgebied een ontwerpgroep wordt opgericht (waarin dus een aantal bewoners uit dat gebied zitting hebben). Het voorlopig ontwerp wordt in samenspraak met de ontwerpgroep verder uitgewerkt. Dit zal tijdens een inloopbijeenkomst aan alle bewoners van het gebied worden gepresenteerd. Ook zal een (gebiedsoverschrijdende) klankbordgroep Laag Gelegen Woningen worden opgericht om de klimaatbestendige maatregelen met elkaar te bespreken.