Oud-Krimpen deelgebied 3

Wij werken op dit moment aan plannen om het riool en de openbare ruimte van de Noorderstraat in Oud-Krimpen te vernieuwen. Vooral het grond- en regenwatervraagstuk is ingewikkeld. Dit vraagt om een bijzondere aanpak.

Gekozen inrichtingsvariant

Er zijn meerdere inrichtingsvarianten onderzocht. Gekozen is voor de variant met de volgende kenmerken:

  • We moeten de riolering vervangen. Hierdoor zal het grondwaterpeil omhoog gaan. Doordat de riolering nu lek is, is de grondwaterstand ‘onnatuurlijk’ laag.
  • Door de stijging van de grondwaterstand is het helaas onmogelijk om de bomen in de middenberm van de Noorderstraat te handhaven.
  • Omdat er veel laaggelegen woningen aan de Noorderstraat staan hogen we de buitenruimte weinig op;
  • In de middenberm maken wij een “greppel” die bij hevige neerslag het teveel aan regenwater zoveel mogelijk kan opvangen.

Helaas kunnen we geen platanen handhaven

Het was al duidelijk dat door de rioolvervanging het grondwaterniveau zou verhogen naar het natuurlijk niveau. En ook dat het daardoor helaas niet mogelijk is op alle platanen te handhaven. Een extern bureau heeft dit onderzocht en is tot die conclusie gekomen. Wij hoopten nog dat het mogelijk zou zijn om dan tóch een enkele boom te handhaven. Daarom hebben wij opnieuw een onderzoek laten uitvoeren. Dit keer door een ander bureau. Ook dit bureau kwam met dezelfde conclusie: de platanen moeten we echt rooien. Niet alleen het herstel van de grondwaterstand maakt dat de bomen niet kunnen overleven. Ook raken door de aanleg van een nieuw riool én een nieuw wegprofiel de wortels beschadigd. De bomen worden dan onvoldoende stabiel en daardoor onhoudbaar.

De door ons gekozen variant is nu het uitgangspunt voor het inrichtingsontwerp

Wij gaan proberen om bij de nieuwe inrichting een paar nieuwe, al wat grotere bomen te planten. In het komende najaar volgt nog de gebruikelijke participatieprocedure voor het ontwerp. Alle bewoners nodigen wij dan schriftelijk voor een bijeenkomst uit. Dan presenteren wij het ontwerp en gaan wij hier verder over met elkaar in gesprek.