Ontwerpgroepen en klankbordgroep

Het project Oud-Krimpen Waterproof pakken we in fasen aan. Dit doen we in deelgebieden. Per deelgebied ontwerpen we een riolerings- en herstratingsplan. U kunt daarover meedenken in een ontwerpgroep.

Wilt u meedenken met het plan voor dit deelgebied? Of wilt u graag meedenken over een klimaatbestendig Oud-Krimpen? Meld u dan aan voor de klankbordgroep Laag Gelegen Woningen Oud-Krimpen. Aanmelden voor de groepen kan via het onderstaande formulier.

Op dit moment stellen we een ontwerpgroep samen voor deelgebied 2. De ontwerpgroepen voor deelgebied 3 en 4 volgen op een later moment.

Spelregels voor deelnemers ontwerpgroepen

  • Deelnemers zijn de ambassadeurs voor de bewoners van het gehele deelgebied.
  • Deelnemers wordt gevraagd om (binnen de gestelde kaders) positief kritisch en oplossingsgericht mee te denken.
  • De deelnemers aan de ontwerpgroep zijn vaste deelnemers. Dit komt de voortgang en kwaliteit van de gedachtevorming ten goede.
  • De ontwerpgroep neemt geen besluiten, want die verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegde gezag (het college van burgemeester en wethouders en uiteindelijk de gemeenteraad).
  • Deelnemers gaan integer om met de geboden informatie.
  • Deelnemers nemen deel op persoonlijke titel.
  • De discussie wordt gevoed door tijdige en accurate informatie vanuit de gemeente. Dit gebeurt door medewerkers van de gemeente en waar nodig door externe partijen.
  • De ontwerpgroep staat onder leiding van een onafhankelijke, externe voorzitter.
  • De input van de ontwerpgroep wordt (op tekening) verwerkt door de gemeente, wordt vervolgens (minimaal 1x) teruggekoppeld naar de ontwerpgroep en daarná naar alle bewoners van het deelgebied.

Aanmelden voor ontwerpgroep en klankbordgroep