Ondersteuningsverklaring gemeenteraadsverkiezingen 2022

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het raadhuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. De termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 is vier weken.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • Voor het eerst deelnemen aan de verkiezing.
  • Bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald.
  • Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden, van 3 januari 2022 tot en met 31 januari 2022. Er kan één ondersteuningsverklaring per persoon worden afgelegd.

Als u een ondersteuningsverklaring wilt afleggen, kunt u hiervoor een afspraak maken via www.krimpenaandenijssel.nl/afspraak, door het kiezen van het product “ondersteuningsverklaring”. U kunt ook bellen met 14 0180.

Voor een blanco formulier Model H4 Ondersteuningsverklaring klikt u hier.