Ondermijning

Wat is ondermijning?

Ondermijnen betekent letterlijk ondergraven, verzwakken. Wij gebruiken deze term om aan te geven dat de onderwereld zich met de bovenwereld probeert te vermengen. Criminelen maken misbruik van structuren en systemen in onze maatschappij om hun criminele activiteiten te verrichten.

Ondermijning heeft een grote impact op de maatschappij

De leefbaarheid van wijken verslechterd. Het milieu wordt beschadigd door bijvoorbeeld dumping van drugsafval. Bedrijfsterreinen veranderen doordat criminelen panden gebruiken om hun handel uit het zicht te houden.

Zichtbaarheid van ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar. Omwonenden of omliggende bedrijven merken vaak wel dat er iets niet klopt maar kunnen dat niet goed duiden. Deze signalen kunnen altijd gemeld worden.

Signalen die kunnen duiden op ondermijning

Er zijn veel signalen die kunnen duiden op ondermijning, een aantal voorbeelden:

  • Gordijnen zijn altijd dicht.
  • Personen lopen met grote tassen in en uit een woning/bedrijfspand.
  • Iemand houdt de wacht.
  • Opvallend veel camera’s rondom een woning/bedrijfspand.
  • Busjes die laden en lossen dicht tegen de muur.
  • Opvallende geuren zoals anijs, ammoniak, hennep.
  • Overvolle brievenbus.
  • Er brandt in de nacht vaak licht en er is juist dan bedrijvigheid.
  • Er wordt geen contact met de buren/buurt gemaakt.
  • Zijn veel verschillende personen die de woning of het bedrijfspand gebruiken.

Wat gebeurt er met gemelde signalen?

Als gemeente hebben wij de taak om met deze signalen een onderzoek te doen. Vaak gebruiken wij andere overheidsinstanties bij dit onderzoek. De milieudienst DCMR, politie, douane, arbeidsinspectie, belastingdienst zijn voorbeelden hiervan.

De gemeente kan een bestuurlijke maatregel opleggen. Dit kan een boete of in het uiterste geval sluiting van een woning of bedrijfspand zijn. Een strafrechtelijk onderzoek wordt door de politie ingesteld.

Uw signalen zijn erg belangrijk voor ons

De gemeente, politie of een van de andere overheidspartners kan ondermijning niet alleen aanpakken. Daar hebben we elkaar en onze inwoners en ondernemers voor nodig. Uw opgemerkte signaal kan zomaar de start van een mooi onderzoek zijn.

Waar kunt u vermoedens van ondermijning melden?

U kunt uw vermoedens bij de politie, gemeente of handhaving melden. Als u anoniem wilt blijven dan kan dit via Meld Misdaad Anoniem.

Wilt u meer weten over ondermijning kijkt u dan ook eens op de website van de Rijksoverheid.