Nieuw centrum

Het centrum van de gemeente Krimpen aan den IJssel wordt vernieuwd. Om dit proces van vernieuwing in goede banen te leiden heeft de gemeenteraad in 2006 de Centrumvisie (link) vastgesteld. De verwachting is dat de volledige vernieuwing van het centrum in 2030-2035 werkelijkheid kan zijn.

Meer informatie

Wat veel Krimpenaren graag willen, is dat het nieuwe centrum zo snel mogelijk niet alleen overdag, maar ook ’s avonds levendig en gezellig wordt. De gemeente bevordert daarom allereerst dat openbare functies, zoals raadhuis, bibliotheek, cultureel centrum, markt, winkelcentrum en horeca in het centrum geconcentreerd en mogelijk gemaakt worden.

Verder creëert de gemeente in het centrum voldoende ruimte voor wonen, al dan niet in combinatie met zorg. Daarbij denken we aan een open verkaveling van appartementsgebouwen in het groen, zoals die in de projecten Waterlijster en Prinsessenpark zijn gerealiseerd. Ook de zes woongebouwen in Centrum-Zuid krijgen een groene en waterrijke setting.

Tenslotte is het de bedoeling dat het centrum hét middelpunt van onze gemeente wordt. Een netwerk van langzaam verkeersroutes hecht het centrum vast aan Krimpen en omgeving. De benadering en toegangen naar het centrum worden ingericht als mooie bomenlanen die logisch uitkomen in het centrum. De (nieuwe) Boerhaavelaan en Nachtegaalstraat vormen straks als het ware de oprijlanen naar het centrumgebied.

De gemeente heeft u nodig

Een nieuw en levendig centrum kan de gemeente alleen realiseren samen met partijen zoals QuaWonen, de eigenaren van de Crimpenhof, particuliere winkeliers en (horeca-)ondernemers én bewoners. Iedereen die een plan of idee voor het centrum heeft wordt door de gemeente uitgenodigd om dat plan te bespreken en (architectonisch) uit te werken.

De gemeenteraad legt voor ieder project de kaders in een bestemmingsplan vast. Voorbeelden daarvan zijn de projecten ‘Waterlijster’, ‘Prinsessenpark’ en ‘Centrum-Zuid’.

Centrumvisie geen concreet plan van de gemeente

Het is goed om te weten dat de Centrumvisie dus geen concreet plan van de gemeente is. De gemeente nodigt met de Centrumvisie partijen uit om concrete plannen in te dienen. Wel schetst de gemeente in de visie de kaders waarbinnen die plannen moeten passen:

  1. een nieuwe raamwerk van (langzaam) verkeersroutes en openbare ruimte;
  2. de gewenste relaties tussen de openbare ruimte (straten en pleinen) en centrumfuncties, zoals raadhuis, bibliotheek, cultureel centrum, markt, winkelcentrum, horeca en wonen;
  3. de mogelijke bouwvolumes (rooilijnen en gemiddelde hoogtes);
  4. de gewenste beeldkwaliteit van architectuur en openbare ruimte.

Afbeeldingen