Nieuw centrum

Inleiding

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt aan een écht centrum. Een hart van de gemeente waar je kunt werken, wonen en winkelen en waar de belangrijkste voorzieningen voorhanden zijn. De gemeenteraad heeft hiervoor eind 2006 de Centrumvisie vastgesteld.

Meer informatie

De gemeente wil het centrumgebied ontwikkelen van een winkelcentrum naar een echt centrum. Een centrum moet als zodanig herkenbaar zijn. Er vinden gemeenschappelijke activiteiten plaats. Het is er levendig en gezellig. Er zijn veel functies, je voelt je er geborgen en het is gemakkelijk bereikbaar.

Het huidige centrum van Krimpen aan den IJssel voldoet niet aan dit beeld. Het centrum lijkt nog het meest op een parkeerplaats met daar omheen een verborgen (trouw)plein, veel achterkanten van winkels, veel oude en kleine woningen en veel lege ruimte met nauwelijks een functie.

De Centrumvisie geeft het (ruimtelijke) toetsingskader voor een aantal afzonderlijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, winkelen en (maatschappelijke) voorzieningen. De Centrumvisie schept óók een beeld van een beter op de centrumfuncties afgestemde infrastructuur en openbare ruimte. Het gaat daarbij niet alleen om ‘beweging’, maar ook om voldoende rustpunten in de vorm van pleinen, hoven en singels.

Afbeeldingen