Meerkoetstraat

Het plangebied ligt in de wijk Kortland, ten noorden van de Nieuwe Tiendweg. Aan de noordzijde begrenzen de door grondgebonden woningen aan de Meerkoetstraat het plangebied. Ten oosten en westen van de woningen zijn gebouwen met een maatschappelijke of kantoorfunctie. QuaWonen heeft op deze plek een appartementengebouw met 40 sociale huurappartementen gebouwd. De nieuwe appartementen bieden onder andere woningen aan bewoners van het gebied Centrum‐zuid. Zij zijn door de herontwikkeling geherhuisvest.

Inrichtingsplan openbaar gebied rond Meerkoetflat

De bouw van de Meerkoetflat en het inrichten van het openbaar gebied hieromheen is klaar. Daar is een plan voor ontworpen. Voor dit plan hielden we een inspraakprocedure. De inspraakprocedure is klaar. Bij de documenten vindt u het inspraakrapport, met daarin ook de becommentarieerde reacties die tijdens de inspraakprocedure zijn ontvangen. Ook vindt u bij de documenten de tekening van het inrichtingsplan aan. Met de wijzigingen die door de inspraakprocedure op het ontwerpplan zijn afgesproken.

Afbeeldingen