Marathon fase 2b

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de renovatie van het winkelcentrum De Korf. De afgelopen jaren zijn riolerings- en herstratingswerkzaamheden uitgevoerd in het gebied Marathon en omgeving. Zodra de renovatie van het winkelcentrum gereed is gaan wij de directe omgeving van De Korf opnieuw inrichten.

Renovatie De Korf

De aannemer die de verbouwing uitvoert is Retail bouw Nederland (RBN). Vragen en/of klachten kunt u mailen naar WC-dekorf@retail-bouw.nl. Het telefoonnummer voor eventuele calamiteiten in het weekend of de avonden is: 0314 390728. Contactpersoon op locatie op normale werkdagen/werktijden: Bern Snijders, 06 10 89 66 15

De verantwoordelijke buiteninspecteur van de gemeente is de heer Ben Adams. Hij is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Krimpen aan den IJssel: 14 0180.

Het herstratingsplan ter inzage en inloopbijeenkomst

De inspraaktermijn start op 21 januari en eindigt op 18 februari 2020. Het ontwerp-herstratingsplan treft u bij de documenten aan. Ook ligt het tijdens deze periode ter inzage in het raadhuis. Openingstijden: elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur. Op dinsdag 11 februari 2020, van 17.00 tot 19.00 uur, organiseren wij een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats in het gebouw van de Immanuelkerk, Estafette 1 in Krimpen aan den IJssel.

Planning uitvoering

Het is de bedoeling om komend voorjaar te starten met de uitvoering van de herstratingswerkzaamheden. Naar verwachting is het werk in het voorjaar van 2021 voltooid. Het tijdelijk parkeerterrein tussen de Nieuwe Tiendweg, Estafette en Olympiade wordt in ieder geval nog een half jaar na voltooiing van het werk gehandhaafd.

Meer informatie

De tekening en bijbehorende correspondentie treft u onder het kopje documenten aan.