Lucht

De lucht die wij inademen is een samenstelling van duizenden stoffen. Sommige hebben we nodig, andere stoffen zijn schadelijk. De kwaliteit van de lucht wordt beoordeeld aan de hand van de concentratie van schadelijke stoffen. De bescherming van de gezondheid van de mens was voor gemeente Krimpen aan den IJssel een belangrijke reden voor het ontwikkelen van een gemeentelijk luchtkwaliteitsplan (zie documenten). Door het formuleren van maatregelen op gemeentelijk en regionaal niveau kunnen knelpunten in de toekomst worden gereduceerd en/of voorkomen.

Kaarten

Rijksoverheid en lokale overheden werken in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Jaarlijks vindt er een monitoring plaats die voor iedereen te raadplegen is. Bij de DCMR kunt u voor het Rijnmondgebied de actuele luchtkwaliteit en het luchtmeetnet bekijken.

Klachten

Voor klachten over de luchtkwaliteit belt u met de meldkamer van de DCMR milieudienst Rijnmond, telefoonnummer (010) 473 33 33 of vul online uw klacht in.

Tips

Iedereen maakt keuzes die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Neemt u de auto of de fiets? Stookt u een open haard, een allesbrander of niets? En hoeveel vuurwerk steekt u dit jaar af? U kunt zelf letten op het milieu:

  • pak de fiets voor korte afstanden;
  • kies voor het openbaar vervoer;
  • pas het Het Nieuwe Rijden toe;
  • koop een schonere en zuinige auto;
  • ga op biobrandstof rijden;
  • monteer een roetfilter op een dieselauto;
  • maak gebruik van een deelauto;
  • carpoolen.