Levensloopgeschikte woningen

In het nieuwe zorgstelsel ligt de nadruk op het zolang mogelijk zelfstandig thuiswonen en eigen kracht van inwoners. Een geschikte woning, waarin mensen ook op latere leeftijd goed kunnen wonen ondanks eventuele gebreken, is daarom heel belangrijk.

In Krimpen aan den IJssel is de afgelopen jaren een aantal wooncomplexen gerealiseerd, waarin de appartementen levensloopgeschikt zijn. Het gaat om zowel huurappartementen als koopappartementen. Het gaat om gelijkvloerse woningen, rollatorwoningen, rolstoelwoningen en extra ruime rolstoelwoningen. Sinds 2009 wordt er gewerkt met een systeem van pictogrammen bij de aangeboden vrije huurwoningen.

Naast de geschiktheid van de woning is het ook belangrijk om in een veilige, toegankelijke en vertrouwde omgeving te wonen met enigszins geregelde sociale contacten in de directe omgeving. In Krimpen aan den IJssel wordt gestreefd naar een mix van jong en oud in woonbuurten.

Verhuizing krijgt voorrang

Alleen bij hoge uitzondering verstrekt de gemeente nog dure woningaanpassingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een traplift of een uitbouw van de woning. Als alternatieve oplossing werkt de gemeente zo goed mogelijk mee aan een verhuizing van de betrokkene naar een passende woning. Als een uitbreiding van een woning toch de beste oplossing blijkt, kiest de gemeente voor een losse, herplaatsbare woonunit.

Inspelen op te verwachten problemen

‘Ouderdom komt met gebreken’ is een alom bekend gezegde. Op latere leeftijd kan het moeilijk worden om bijvoorbeeld de trap te nemen en om in en uit een bad te stappen. De gemeente vindt dat inwoners hiervoor op tijd oplossingen moeten bedenken, zo nodig door een verhuizing naar een levensloopbestendige woning. Aan de andere kant zorgt de gemeente voor voldoende aanbod van deze woningen.

Meer informatie

Woningcorporatie Qua Wonen investeert in levensloopgeschikte woningen.

QuaWonen
Tel. (088) 799 66 36
Mail: info@quawonen.com
www.quawonen.com