Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

In Krimpen aan den IJssel geldt de landelijke Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen. Deze leidraad valt binnen de wettelijk vastgestelde kaders en regels van de invorderingswet 1990.

De Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen is per 1 januari 2017 op een aantal punten aangepast. Deze wijzigingen hangen samen met de aanpassing van de belastingwetgeving per 1 januari 2017 en de invoering van het Wettelijk breed moratorium in 2017. Daarnaast gaat het om een aantal technische aanpassingen.

Alle toekomstige wijzigingen in de wet en van de (landelijke) Leidraad Invordering zijn automatisch van toepassing.