Leerplicht

Leerplicht

Volgens de Leerplichtwet zijn kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Zij moeten minimaal een diploma halen op mbo 2 of havo niveau. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Vrijstelling van schoolbezoek / bijzonder verlof

Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn door ziekte, godsdienstige verplichtingen of een bruiloft of begrafenis. Ook kan het zijn voor een vakantie omdat u of uw partner tijdens geen enkele schoolvakantie weg kunnen.

Vrijstelling van inschrijving

Vrijstelling van de plicht tot inschrijving van een kind kan vanwege bijzondere omstandigheden ontstaan. Door bijvoorbeeld de lichamelijke of psychische ongeschiktheid van de leerling of als de ouders overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs. Het geldt ook als de leerling onderwijs volgt in het buitenland, de ouders een trekkend bestaan leiden of bij het volgen van ander onderwijs (kwalificatieplicht).

Spijbelen en verzuim

Bij ongeoorloofd schoolverzuim schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die gaat samen met school, ouders en leerling op zoek naar een oplossing. De leerplichtambtenaar kan de jongere en/of ouders doorverwijzen naar KrimpenWijzer / Krimpens Sociaal Team voor ondersteuning. Houdt het schoolverzuim aan, dan kan een jongere worden doorverwezen naar Halt of kan er een proces verbaal worden opgemaakt tegen zowel de leerling als de ouders.

Contact leerplicht

Heeft u vragen over de leerplicht, neem dan contact op met de leerplichtambtenaar die voor uw school contactpersoon is.

 
Contactgegevens: Elly van Duin
Werkdagen ma, di en do
ellyvanduin@krimpenaandenijssel.nl
telefoon 06 28 16 57 13
Mariska Horstink
werkdagen ma, di, do
mariskahorstink@krimpenaandenijssel.nl
telefoon 06 28 16 57 14
Basisonderwijs: • De Groeiplaneet
• Het Kompas
• Kortland
• Het Octaaf
• Admiraal de Ruyterschool
• Jacobus Koelmanschool
• Johannes Calvijnschool
• Het Mozaïek
• Rudolf Steiner School
• De Wegwijzer
• Buitenscholen
Voortgezet onderwijs: • Accent Praktijkonderwijs
• Calvijn (De Meerpaal)
• IJsselcollege
• Buitenscholen
• Comenius College
• Gemini College
• Krimpenerwaard College
Speciaal onderwijs: Alle scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
MBO: • ROC Albeda
• ROC Zadkine
• Buitenscholen

Voortijdig schoolverlaten

Jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie, die geen opleiding volgen worden actief opgespoord en aangemoedigd om alsnog een startkwalificatie te behalen. Dit gebeurd door De Jonge Krijger – een projectbureau dat jongeren begeleidt naar een passende opleiding of werkplek.

Meer informatie over deze activiteiten kunt u vinden op de website: www.jongekrijger.com

Adresgegevens:

De Jonge Krijger, locatie Capelle aan den IJssel

De Linie 5G 2905 AX Capelle aan den IJssel

T 010-7605555 info@jongekrijger.nl

Afbeeldingen