Leefbaarheid algemeen

Aantrekkelijke plekken in dorpen, wijken en buurten zorgen ervoor dat mensen prettig wonen. Daarbij horen ook activiteiten en locaties, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat niet alleen voor senioren, maar voor alle inwoners; ook voor jongeren. Naast bestaande organisaties en de gemeente nemen in Krimpen ook individuen of groepjes inwoners initiatieven gericht op hun directe omgeving. Schoonmaakacties, wijkschouwen, speelplekken, buurtfeesten of een straatspeeldag komen tot stand op initiatief van uiteenlopende personen of groepen. Veiligheid en een vertrouwde beleving van de buurt is belangrijk voor inwoners.

Meer informatie

Meer informatie over de mogelijkheid om de leefbaarheid van uw eigen buurt te verbeteren of om initiatieven te ontplooien vindt u in het Wmo beleidsplan 2008-2010 Samen doen! Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving, tel. 14 0180.

Afbeeldingen