Langeland fase 5

Al enige jaren zijn wij bezig met de uitvoering van riolerings- en herstratingswerkzaamheden in Langeland. Wij noemen dat project “Langeland Next Generation”. De fases 1, 2 en 3 zijn al uitgevoerd. Fase 4 wordt vlak voor de bouwvakantie 2023 afgerond. Nu wordt Langeland fase 5 voorbereid.

Binnen het plangebied vallen:

  • Het gedeelte van de Populierenlaan tussen de Fresia en huisnummer én de daaraan liggende hofjes;
  • Het gedeelte van de Populierenlaan tussen huisnummer 32 en de Vijverlaan;
  • De inrichting rond de nieuwbouw van obs de Groeiplaneet;
  • De Els;
  • Het gedeelte van de Zomereik tussen de Els en de Populierenlaan.

Participatieprocedure

Wij hebben een ontwerpplan opgesteld. Graag bieden wij gelegenheid om over dit plan vragen te stellen en uw mening en/of suggesties voor aanpassingen te geven.

Wij organiseren op maandag 13 februari van 19.00 tot 20.30 uur een participatiebijeenkomst in het raadhuis. Het is een inloopbijeenkomst. Wij zijn van 19.00 tot 20.30 aanwezig en u kunt zelf kijken welk tijdstip in dat tijdsblok u het beste uitkomt.

U kunt een reactie geven

U kunt bij de gemeente een reactie inleveren. Dit kan op een aantal manieren:

Klankbordgroep Langeland Next Generation

Vanuit alle bewoners is de Klankbordgroep ‘Langeland Next Generation’ actief. Alle leden van de groep zijn bewoners van het gebied. Met de klankbordgroep hebben wij regelmatig overleg.

Wij brengen de klankbordgroep graag (nogmaals) bij u onder de aandacht. U kunt met vragen en opmerkingen natuurlijk direct bij ons terecht, maar ook bij de leden van de klankbordgroep. U kunt via de e-mail contact opnemen: krimpenlangeland@gmail.com.

Ook bevelen wij de website van de klankbordgroep van harte bij u aan: www.krimpenlangeland.nl.