Langeland fase 4

Op dit moment wordt gewerkt aan het riolerings- en herstratingsplan Langeland Next Generation fase 3. De fases 1 en 2 zijn al gereed. Ook voor fase 4 hebben wij een plan ontworpen.

Participatieprocedure

Voor het ontwerp hebben wij een participatieprocedure gevolgd. Onderdeel van die procedure was een (digitale) bewonersbijeenkomst op 16 juni 2021. Alle reacties die wij in het kader van de participatieprocedure hebben ontvangen zijn opgenomen en becommentarieerd in een participatierapport. Dit rapport is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en daarmee is de participatieprocedure afgerond. Dit rapport treft u bij de documenten aan.

Klankbordgroep Langeland Next Generation

Vanuit alle bewoners is de Klankbordgroep ‘Langeland Next Generation’ actief. Alle leden van de groep zijn bewoners van het gebied. Met de klankbordgroep hebben wij regelmatig overleg.

Wij brengen de klankbordgroep graag (nogmaals) bij u onder de aandacht. U kunt met vragen en opmerkingen natuurlijk direct bij ons terecht, maar ook bij de leden van de klankbordgroep. U kunt via de e-mail contact opnemen: krimpenlangeland@gmail.com.

Ook bevelen wij de website van de klankbordgroep van harte bij u aan: www.krimpenlangeland.nl.