Langeland fase 3

Op dit moment werken we aan het riolerings- en herstratingsplan Langeland Next Generation fase 3.

Inspraakprocedure

Alle reacties die wij in het kader van de inspraakprocedure ontvingen, zijn verwerkten becommentarieerd in een inspraakrapport. Dit rapport is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en daarmee is de inspraakprocedure afgerond. Het rapport, en ook de aangepaste tekening, treft u bij de documenten aan.

Ook kunt u de tekeningen inzien in de eco-unit die staat aan het eind van de parkeerplaats aan de Zonnebloem; nabij de Wegwijzer. De eco-unit is geopend op donderdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Dan houdt de opzichter, die namens de gemeente de werkzaamheden in Langeland begeleidt, daar spreekuur. Zijn naam is de heer André Augustijn. Hij is telefonisch bereikbaar via 06 37 35 51 29. Komt het tijdstip van 11.00 tot 12.00 uur op donderdag u niet uit, dan kunt u hem bellen om een afspraak op een ander moment te maken.

Start van de werkzaamheden

Onze aannemer, Arma Infra B.V. uit Ouderkerk aan den IJssel, startte in december 2020 met de werkzaamheden.

Klankbordgroep Langeland Next Generation

Vanuit de inwoners is de Klankbordgroep Langeland Next Generation actief. Alle leden van de groep zijn bewoners van het gebied. Met de Klankbordgroep hebben wij regelmatig overleg.

U kunt met vragen en opmerkingen natuurlijk direct bij ons terecht, maar ook bij de leden van de Klankbordgroep. U kunt contact met hen opnemen via krimpenlangeland@gmail.com.

Ook vindt u informatie op www.krimpenlangeland.nl.