Langeland fase 2

Op dit moment is fase 2 van het project “Langeland, the next generation” in uitvoering. Bij de documenten treft u onder andere de tekeningen van het plan en het inspraakrapport aan.

Klankbordgroep Langeland Next Generation

Vanuit de bewoners is de Klankbordgroep Langeland Next Generation actief. Alle leden van de groep zijn bewoners van het gebied. Met de Klankbordgroep hebben wij regelmatig contact. Met vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk direct bij ons terecht, maar vooral ook bij de lede van de Klankbordgroep. U kunt contact met hen opnemen via krimpenlangeland@gmail.com. Ook bevelen wij de website van de Klankbordgroep van harte bij u aan: www.krimpenlangeland.nl.

Uitvoering werkzaamheden

De opzichter die namens ons het werk tijdens de uitvoering begeleidt is de heer André Augustijn. Hij is op werkdagen telefonisch bereikbaar op nummer 06 37 35 51 29.

Verder houdt hij op elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur spreekuur in de Eco-unit die staat op het grasveld aan de Anjelier/Hyacint.