Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte van Krimpen aan den IJssel. De kwaliteits- en onderhoudsniveaus voor het beheer van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. In het plan wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende onderdelen, bijvoorbeeld centra, woongebieden en hoofdwegen. Het uitgangspunt van het plan is een basiskwaliteit waarbij sommige onderdelen op een hoger niveau worden onderhouden (onder andere de centra). Hierbij gaat het om het onderhoud, dus niet de inrichting of materiaalkeuze.

Meer informatie

De afgelopen jaren zijn er al diverse projecten uit het kwaliteitsplan uitgevoerd, bijvoorbeeld de ‘stoepen’ naar de IJsseldijk, Waardzicht / Raadhuisplein en een gedeelte van de Jozef Israëlsstraat. Deze gebieden zijn opgewaardeerd en heringericht qua verharding, openbare verlichting en groenvoorziening. Daarnaast is bijvoorbeeld een gedeelte van de Rotterdamseweg en de Noorderstraat herstraat en is het fiets- en voetpad langs de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van de Rondweg aangepast. Verder zijn er op diverse locaties zitbanken vervangen.

2 keer per jaar vindt een schouwronde plaats om de kwaliteitsontwikkeling van de buitenruimte te kunnen volgen. Een onafhankelijke partij voert deze schouw uit. De resultaten laten zien waar we nu staan en waar acties nodig zijn om aan het gewenste kwaliteitsbeeld te voldoen.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Ruimte, tel. (0180) 54 06 55.