KrimpenWijzer algemeen

Bij de KrimpenWijzer kunnen inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien en alles wat hiermee samenhangt.

De KrimpenWijzer geeft informatie, biedt ondersteuning, een luisterend oor en denkt met de inwoners mee. De KrimpenWijzer ondersteunt inwoners bij het vinden van mogelijkheden. Hierdoor kunnen zij vanuit hun vertrouwde omgeving zo lang en zo zelfstandig mogelijk blijven meedoen in de samenleving.

De KrimpenWijzer gaat uit van de vraag en ondersteuningsbehoefte van inwoners. In een gesprek met de inwoner brengt een consulent dit zo goed mogelijk in beeld. Eigen kracht en netwerk van inwoners staan centraal bij het zoeken naar oplossingen. Als die mogelijkheden zijn verkend, wordt gekeken of een oplossing binnen collectieve voorzieningen mogelijk is.

Pas als daarbinnen ook geen oplossing gevonden wordt, kijkt de consulent naar aanvullende professionele hulp en ondersteuning (maatwerkvoorzieningen).

In gesprek

Nadat u zich bij de KrimpenWijzer heeft gemeld, neemt een consulent van de KrimpenWijzer contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Dit gesprek voert de consulent het liefst bij u thuis. U mag ook altijd iemand uit uw eigen netwerk uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De consulent van de KrimpenWijzer is onafhankelijk en gratis.

Eigen kracht en netwerk

Bij de KrimpenWijzer gaat de consulent uit van uw vraag en behoefte aan ondersteuning. De consulent gaat ook met u in gesprek over wat u zelf kunt doen om uw situatie te verbeteren. Wij noemen dat eigen kracht.

Daarna kijkt de consulent met u of u ondersteuning kunt vragen binnen uw eigen netwerk. Zo nodig helpt de consulent u bij het versterken van uw netwerk. Bijvoorbeeld door u te helpen bij het aangaan van nieuwe contacten. En de consulent gaat na of er mogelijkheden zijn vanuit vrijwilligersorganisaties om u (tijdelijk) te ondersteunen.

Collectieve voorzieningen

Als uw eigen kracht en uw netwerk u niet voldoende kunnen ondersteunen, kijkt de consulent met u naar voorzieningen die u kunnen ondersteunen. Denkt u aan een welzijnsactiviteit, een cursus of gedeeld gebruik van hulpmiddelen of vervoersvoorzieningen. Dat zijn voorbeelden van collectieve voorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen

Als de consulent alle mogelijkheden vanuit uw eigen kracht, uw netwerk, vrijwilligers, en collectieve voorzieningen met u heeft verkend en het blijkt dat deze onvoldoende zijn, kijkt u met de consulent naar aanvullende professionele hulp en ondersteuning. U kunt hierbij denken aan hulp bij de huishouding, een aantal gesprekken bij een algemeen maatschappelijk werker, ondersteuning door een MEE-consulent, een vorm van dagbesteding of begeleiding bij het wonen. Dat zijn voorbeelden van maatwerkvoorzieningen.

Gespreksverslag

Als u een gesprek heeft gehad met een consulent van de KrimpenWijzer, krijgt u hiervan een gespreksverslag toegestuurd.
Als blijkt dat een maatwerkvoorzieningen de meest passende oplossing is voor uw ondersteuningsvraag, ondersteunt de consulent u zo nodig bij het doen van een aanvraag richting gemeente. U ondertekent het gespreksverslag dan en stuurt het op naar de gemeente. Soms zijn er aanvullende documenten nodig voor de aanvraag. De consulent van de KrimpenWijzer ondersteunt ook daarbij.
De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor de maatwerkvoorziening(en).

Samenwerkende organisaties

Bij de KrimpenWijzer werken professionals vanuit verschillende organisaties nauw met elkaar samen. Deze professionals zijn in dienst bij ContourdeTwern, Kwadraad, Centrum voor Jeugd en Gezin, MEE of de gemeente.

Website

De KrimpenWijzer heeft een eigen website www.krimpenwijzer.nl. Daar staat veel informatie over welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien en onderwerpen die daarmee samenhangen.

Contact

De receptie van de KrimpenWijzer is gevestigd in het Gezondheidscentrum: Groenendaal 1, 2922 CJ Krimpen aan den IJssel.
Openingstijden: de receptie van de KrimpenWijzer is op doordeweekse dagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. De consulenten werken alleen op afspraak. Bellen naar de KrimpenWijzer kan via 0180 517 590.

Meer informatie

Onderaan deze pagina vindt u onder de balk uitgelicht gerelateerde onderwerpen.