Koninklijke onderscheiding

In Nederland zetten vele mensen zich vrijwillig in voor de samenleving. Vaak hebben we niet door hoeveel zij voor diverse organisaties/verenigingen doen en betekenen. Zulke vrijwilligers kunnen we op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Kent u zo’n vrijwilliger? Dan kunt u voor hem of haar een Koninklijke onderscheiding aanvragen.

Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen voor iemand anders. Het lintje wordt meestal uitgereikt door de burgemeester van de plaats waar degene die een lintje krijgt, woont. De uitreiking van een lintje kan op twee verschillende momenten: tijdens de lintjesregen (laatste vrijdag voor Koningsdag) of op een ander bijzonder moment. Meer informatie over een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op www.lintjes.nl

Stap 1 Neem contact op met de gemeente

Voor informatie over de lintjes kunt u contact opnemen met mevrouw J. Geneugelijk-Verheul

Telefoon: 14 0180

Email: judithgeneugelijk@krimpenaandenijssel.nl

Samen kijkt u naar de verdiensten en de duur van de verdiensten. Voordat u start met het verzamelen van informatie is het belangrijk om aan de volgende punten te denken:

  • U probeert ongemerkt uit te vinden of de persoon die een lintje verdient, dat lintje niet zou weigeren.
  • De richtlijn voor een lintje is dat iemand zich geruime tijd aaneen belangeloos heeft ingezet voor de vereniging(en)/organisatie(s).
  • Per verdienste is 1 ondersteuningsbrief nodig.

Stap 2 Op zoek naar ondersteuning

Voor elke verdienste is een ondersteuner en ondersteuningsbrief nodig. Benader de contactpersonen van de betreffende verenigingen/organisaties om te vragen of zij uw aanvraag willen ondersteunen. Zij dienen het ondersteuningsformulier in te vullen en een ondersteunersbrief aan te leveren.

Stap 3 Dien de aanvraag in

Verzamel alle ondersteuningsformulieren en ondersteunersbrieven in het voorstelformulier. Controleer nogmaals het aanvraagformulier.

Als alles compleet is, stuurt u de aanvraag naar de gemeente.

Na het indienen brengen de burgemeester, de Commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden een advies uit over de aanvraag. Het definitieve Koninklijk Besluit wordt genomen door de minister. Vervolgens tekent de koning het besluit.

Zodra alle besluiten zijn genomen krijgt de burgemeester bericht. Vervolgens wordt er contact opgenomen met u, de aanvrager.

Lintjesregen

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Indien u iemand wil voordragen voor de lintjesregen, dient de aanvraag voor 1 augustus het jaar ervoor ingediend te zijn.

Bijzondere gelegenheid

U kunt ook iemand voordragen voor een andere gelegenheid. Bijvoorbeeld tijdens een jubileum of een afscheid. Dit moment moet te maken hebben met de reden van het lintje. De aanvraag voor een bijzondere gelegenheid dient minimaal 5 maanden voor de bijzondere gelegenheid ingediend te zijn.

Heeft u vragen? Bel dan naar 14 0180.