Koninklijke onderscheiding

In Nederland zetten vele mensen zich vrijwillig in voor de samenleving. Vaak hebben we niet door hoeveel zij voor diverse organisaties/verenigingen doen en betekenen. Zulke vrijwilligers kunnen we op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Kent u zo’n vrijwilliger? Dan kunt u voor hem of haar een Koninklijke onderscheiding aanvragen.

Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen voor iemand anders. Het lintje wordt meestal uitgereikt door de burgemeester van de plaats waar degene die een lintje krijgt, woont. De uitreiking van een lintje kan op twee verschillende momenten: tijdens de lintjesregen (laatste werkdag voor Koningsdag) of op een ander bijzonder moment. Meer informatie over een Koninklijke onderscheiding kunt u vinden op www.lintjes.nl

Stap 1: Indienen verzoekformulier

Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Dat begint met het invullen van een online verzoekformulier. De kabinetsmedewerker bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Zij neemt contact met u op om dit te bespreken.

Voordat u start met het verzamelen van informatie is het belangrijk om aan de volgende punten te denken:

  • U probeert ongemerkt uit te vinden of de persoon die een lintje verdient, dat lintje niet zou weigeren.
  • De richtlijn voor een lintje is dat iemand zich geruime tijd, minimaal 15 jaar, belangeloos heeft ingezet voor de vereniging(en)/organisatie(s).
  • Per verdienste is 1 ondersteuningsbrief nodig.

Stap 2: Op zoek naar ondersteuning

Voor elke verdienste is een ondersteuner en ondersteuningsbrief nodig. Benader de contactpersonen van de betreffende verenigingen/organisaties om te vragen of zij uw aanvraag willen ondersteunen. Zij dienen een ondersteuningsbrief aan te leveren.

Stap 3: Dien de aanvraag in

Verzamel alle ondersteunersbrieven en informatie in het digitale voorstelformulier. Controleer nogmaals het voorstelformulier. Als alles compleet is, stuurt u de aanvraag door naar de gemeente.

Na het indienen brengen de burgemeester, de Commissaris van de Koning en het Kapittel voor de Civiele Orden een advies uit over de aanvraag. Het definitieve Koninklijk Besluit wordt genomen door de minister. Vervolgens tekent de koning het besluit.

Zodra alle besluiten zijn genomen krijgt de burgemeester bericht. Vervolgens wordt er contact opgenomen met u, de aanvrager.

Lintjesregen

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Indien u iemand wil voordragen voor de lintjesregen, dient de aanvraag voor 1 augustus het jaar ervoor ingediend te zijn.

Bijzondere gelegenheid

U kunt ook iemand voordragen voor een andere gelegenheid. Bijvoorbeeld tijdens een jubileum of een afscheid. Dit moment moet te maken hebben met de reden van het lintje. De aanvraag voor een bijzondere gelegenheid dient minimaal 5 maanden voor de bijzondere gelegenheid ingediend te zijn.

Heeft u vragen of wilt u graag eerst persoonlijk contact? Neem dan contact op met mevrouw J. Geneugelijk via 14 0180 of judithgeneugelijk@krimpenaandenijssel.nl.