Koningin Wilhelminaplein

Het vernieuwde (kleinschaliger) kantoorruimte en één woning aan de Koningin Wilhelminaplein 5 (makelaarskantoor Van Herk) is klaar.

Voorgeschiedenis

Eind vorig jaar startten we een haalbaarheidsonderzoek naar het vernieuwen van het kantoorgebouw. Er kwam een ontwerp voor een vernieuwde, verhoogde en kleinere (met ca. 175m2 BVO) kantoorruimte. Daarnaast veranderde het westelijk deel van het gebouw in een woning. Het is een financieel haalbaar en planologisch gezien geschikt project.

Inspraak

Voor het verder onderzoeken van de maatschappelijke haalbaarheid van het bouwplan organiseerden we voor de inspraakverordening een inspraakprocedure.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn konden inwoners schriftelijk of in een gesprek een zienswijze indienen.