KOAG / Driekamp

Aan de Driekamp in Krimpen aan den IJssel ligt de sportaccommodatie met de voormalige korfbalvelden van KOAG en de hockeyvereniging MHCK. De korfbalvelden liggen naast de woningen van de Groenplaats. Deze velden gaan we als woongebied ontwikkelen.

Stedenbouwkundig kader voor KOAG-locatie aangepast

Op 8 april 2021 stuurden wij een brief aan de omgeving van de KOAG-locatie. Daarin meldden wij dat de stedenbouwkundige kaders voor de KOAG-locatie voorlopig nog niet ter vaststelling aan de gemeenteraad zouden worden voorgelegd. Reden hiervoor was het onderzoek naar de vraag of en zo ja op welke wijze en tegen welke kosten een ‘toekomstbestendige’ accommodatie voor MHCK kon worden gerealiseerd. Aan de Driekamp of op een andere locatie.

We zijn een jaar verder en deze vraag hebben wij inmiddels positief beantwoord. MHCK blijft op het sportcomplex aan de Driekamp. Deze zomer investeren wij in een nieuw hoofdveld en een aantal voorzieningen. Die moeten ervoor zorgen dat er minder overlast wordt ervaren in de directe omgeving van het sportcomplex.

Gelijk met het onderzoek naar MHCK hebben wij de concept-stedenbouwkundige kaders voor de KOAG-locatie nog een keer onder de loep genomen. Daarbij hebben wij eerdere reacties uit de omgeving nog eens goed bestudeerd. Er ligt nu een aangepast stedenbouwkundig kader. Dit leggen wij ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. In het stedenbouwkundig kader passen meerdere woningbouwprogramma’s. Zo is een combinatie van twee onder één kappers, geschakelde woningen en rijwoningen mogelijk. Maar ook een Knarrenhof. Onder documenten op deze pagina kunt u de aangepaste kaders inzien.

Informatiebijeenkomst over aangepast stedenbouwkundig kader

Op 11 mei, van 19.00-21.00 uur organiseren wij in het raadhuis een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere belanghebbenden van de voormalige KOAG-locatie. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de aanpassingen die wij, naar aanleiding van de eerdere participatiemomenten, hebben aangebracht in het stedenbouwkundig kader. U bent van harte uitgenodigd.

Het kader behandelen we in de besluit voorbereidende commissie van 19 mei en de gemeenteraad van 2 juni. Omwonenden en belanghebbenden kunnen in de commissievergadering gebruik maken van spreekrecht.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen in het stedenbouwkundig kader

Windsingel wordt gehandhaafd

De windsingel aan de noord- en westzijde (zijde IJsseldijk en Groenplaats) wordt gehandhaafd en krijgt een kwaliteitsimpuls. Uitgangspunt is het verwijderen van als slecht en onvoldoende beoordeelde bomen en het aanbrengen van nieuwe gelaagde beplanting in de windsingel. Het rapport van de Bomenwacht Nederland van 26 februari 2021 vormt de basis bij de verdere aanpak.

Ontsluiting langzaam verkeer tussen De Plantage en het Uilenbos

In het aangepaste kader is alleen nog de langzaam verkeer verbinding tussen het appartementengebouw en het Uilenbos (driehoekige groenstrook langs de oprit Groenendaal-IJsseldijk) gehandhaafd. Natuurlijk is het daarnaast ook mogelijk om te voet of met de fiets aan de zijde van de Driekamp het plangebied in- en uit te rijden.

Ontsluiting MHCK via Driekamp

Het sportcomplex voor MHCK krijgt een nieuwe ontsluiting direct vanaf de Driekamp door middel van een verkeersbrug. Op het braakliggende terrein naast het clubgebouw wordt een parkeerterrein (ca. 30 plaatsen) + een ruime fietsenstalling ingericht. Op deze manier worden de huidige parkeermogelijkheden (haaks parkeren aan de Driekamp) en de locatie voor het stallen van fietsen in het openbaar gebied langs de Driekamp gecompenseerd. MHCK is positief over deze nieuwe ontsluiting en parkeerfaciliteiten. Samen met de club wordt de inrichting verder uitgewerkt.

Uitwerken concreet plan

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig kader door de gemeenteraad gaan we aan de slag met de uitwerking van een concreet plan voor de invulling van de locatie. Daarvoor wordt een bestemmingsplan voorbereid. Dit bestemmingsplan doorloopt een wettelijke procedure. In deze procedure zijn ook weer momenten ingebouwd voor omwonenden en belanghebbenden om kennis te nemen van het plan en daarop te reageren.

Neem voor vragen contact op met de gemeente

Heeft u vragen over dit project? Neem dan via het telefoonnummer 14 0180 contact op Henry Dijk van de gemeente Krimpen aan den IJssel.