KOAG / Driekamp

Aan de Driekamp in Krimpen aan den IJssel ligt de sportaccommodatie met de voormalige korfbalvelden van KOAG en de hockeyvereniging MHCK. De korfbalvelden liggen naast de woningen van de Groenplaats. Deze velden gaan we als woongebied ontwikkelen. De gemeente verkent hiervoor momenteel de mogelijkheden. 

Denk mee over de locatie KOAG Driekamp

In november 2020 hebben wij u door een flyer, een online presentatie en een digitale informatieavond geïnformeerd over de voorgenomen herontwikkeling van de locatie van de voormalige korfbalvelden aan de Driekamp. Wij zijn vervolgens aan de slag gegaan met het verwerken van alle reacties op de concept stedenbouwkundige kaders, die vanuit de omgeving zijn ingediend.

In de Notitie verwerking inspraakreacties stedenbouwkundige kaders KOAG Driekamp gaan wij aan de hand van een aantal thema’s in op de ingediende reacties. Daarbij is er voor gekozen om reacties samen te voegen. Op deze pagina vindt u bij de Documenten genoemde notitie en het verslag van de eerdere online inloopavond.

In een presentatie krijgt u een toelichting op de kaders

Klik hier om de presentatie van KOAG / Driekamp te bekijken. In deze presentatie geeft een medewerker van Rho adviseurs u uitleg over het stedenbouwkundig kader en de wijze waarop wij uw reacties hebben verwerkt. Rho adviseurs is het bureau dat voor deze locatie het stedenbouwkundige kader heeft gemaakt.

Reageer tijdens een online informatieavond op het stedenbouwkundige kader

Wij willen u de mogelijkheid bieden om vragen te stellen of uw gedachten te uiten over het stedenbouwkundig kader en de verwerking van de reacties. Ook lichten we graag het stedenbouwkundig kader toe. Daarom organiseren we een online informatiebijeenkomst.

Deze digitale bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 16 februari van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. U meldt zich aan door op uiterlijk 15 februari een e-mail te sturen naar inloopavond@rho.nl. U krijgt dan op dinsdag 16 februari een e-mail met daarin de link naar de digitale vergadering. Geeft u in de mail alvast aan wat uw vragen of opmerkingen zijn? Dan kunnen we dit gelijk meenemen in de presentatie.

U kunt ook schriftelijk of per mail reageren

Bent u niet in gelegenheid om deel te nemen aan de online informatieavond? Of wilt u liever schriftelijk reageren? Vul dan het reactieformulier in. Dit reactieformulier staat bij de Documenten op deze pagina en kan hier worden ingevuld. Na het invullen even opslaan op uw eigen computer en mailen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl Wij ontvangen uw reactieformulier graag vóór 25 februari 2021.

Neem voor vragen contact op met de gemeente

Heeft u vragen over dit project? Neem dan via het telefoonnummer 14 0180 contact op Henry Dijk van de gemeente Krimpen aan den IJssel.