Klimaatveranderingen

We merken het allemaal. Regenbuien worden steeds korter en heftiger. Soms zo heftig dat het riool al dat water niet meer aan kan. Om dit te voorkomen wordt het rioolwater in noodgevallen geloosd op het oppervlaktewater. Hiervoor kan het voorkomen dat het water er tijdelijk grijs en smerig uitziet. Is de hevige regenbui voorbij, dan zorgen de gemeente en het Hoogheemraadschap weer voor schoon oppervlaktewater.

Op veel plaatsen vervangt de gemeente de oude riolering door een gescheiden rioolstelsel. Bij dit type rioolstelsel wordt het afvalwater gescheiden van het schone hemelwater. Het hemelwater gaat direct naar de sloot en het afvalwater naar de zuivering. Hiermee voorkomen we dat rioolwater in de sloot terecht komt. Ook legt de gemeente drainage aan zo de grondwaterstand in openbaar gebied en aangrenzende percelen te reguleren.

Een rioolstelsel dat altijd alle regen kan afvoeren zou enorme buizen moeten hebben. Dat is niet te betalen. Daarom kan het voorkomen dat de riolering niet alle regen meer kan verwerken. Dan ontstaan er grote plassen op straat. Deze plassen zijn meestal na een paar uur weg. Is dit niet het geval, dat is er mogelijk sprake van een verstopte kolk. Meld dit dan via het E-loket.

Meer over hevige regenbuien en wat u zelf kun doen om wateroverlast te voorkomen, leest u op de site van Stichting RIONED.