Klachten

Inleiding

Een klacht kan over van alles gaan. Iemand kan niet correct te woord zijn gestaan of iemand heeft te lang op een antwoord op een brief moeten wachten. Een klacht kan gericht zijn op de behandeling door een bepaalde medewerker of door een bepaalde afdeling van de gemeente.

De klachtenregeling is niet bedoeld voor meldingen over de woonomgeving, straten of pleinen in de vorm van overlast van vuil, stank of geluid. Deze meldingen over de openbare ruimten kunt u direct melden bij het Publiekscentrum van de gemeente. Dit kan telefonisch via 14 0180 of via het formulier ‘Melding buitenruimte‘.

Om klachten goed te kunnen afhandelen heeft de gemeente een (interne) klachtenregeling getroffen. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen een klacht schriftelijk bij de gemeente indienen, waarna het hoofd van de afdeling waar de klacht betrekking op heeft, de klacht probeert op te lossen.  Daarna volgt een schriftelijke afdoening van de klacht. Indien de klacht niet goed is afgehandeld of er onvoldoende aandacht aan is geschonken, bestaat de mogelijkheid om de gemeentelijke Ombudsman in te schakelen.

Klachtenregeling Krimpen aan den IJssel

U kunt uw klacht online indienen of u kunt uw klacht schriftelijk indienen. De klacht stuurt u op naar de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.
Een klacht dient volledig ingevuld te worden met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en de naam van de afdeling of ambtenaar, waartegen de klacht is gericht. Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen.

Klachtenregeling IJsselgemeenten

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Sociale Zaken IJsselgemeenten? Dan kunt u hierover een klacht indienen. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u vindt dat u slecht of onbeleefd te woord bent gestaan. Of als een medewerker niet reageert op uw verzoek of vraag.
Meer informatie vindt u op www.ijsselgemeenten.nl.

Behandeling van uw klacht – de klachtencoördinator

Bij Sociale Zaken IJsselgemeenten handelt een onafhankelijke klachtencoördinator uw klacht af.
Binnen drie dagen na ontvangst van uw klacht belt hij u op of stuurt hij u een ontvangstbevestiging.
Als het vooronderzoek naar uw klacht is afgerond, krijgt u van de klachtencoördinator een uitnodiging om uw klacht mondeling toe te lichten. In dit gesprek wordt bekeken of uw klacht informeel naar tevredenheid kan worden opgelost. Als dit niet lukt, krijgt u binnen zes weken een brief met het oordeel over uw klacht.

Niet tevreden met afhandeling door Sociale Zaken IJsselgemeenten?

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop we uw klacht hebben afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan de gemeentelijk Ombudsman. De Ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.
U moet uw klacht altijd eerst aan IJsselgemeenten voorleggen. Meer informatie over de gemeentelijk Ombudsman vindt u op www.ombudsmanrotterdam.nl