Kindergemeenteraad

 

Een afbeelding van de nieuwe kindergemeenteraad 2023.

Op 8 november 2022 is de achtste Kindergemeenteraad van Krimpen aan den IJssel geïnstalleerd. Alle Krimpense basisscholen hebben leerlingen afgevaardigd naar de kindergemeenteraad. De volgende 20 kinderraadsleden zetten zich dit schooljaar in voor hun dorp: Casper, Rik, Julian, Jonathan, Faith, Viène, Jiano, Giordano, Elaine, Thijs, Daan, Laura, Jesse, Esra, Ky-Shairo, Rohan, Senna, Robin, Megan en Jaël.

Zij vertegenwoordigen alle kinderen in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Waarom is er een kindergemeenteraad?

De gemeenteraad heeft besloten om een kindergemeenteraad in te stellen omdat het belangrijk is om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Het kennis maken met politiek en de besluitvorming is voor hen leuk en leerzaam. Met de kindergemeenteraad wil de gemeenteraad de Krimpense kinderen bewust maken van het feit dat de gemeenteraad besluiten neemt die ook kinderen aangaan. Daarnaast denkt de raad dat kinderen uit groep 8 zelf goede ideeën en meningen hebben over wat zij belangrijk vinden in onze gemeente. Door een kindergemeenteraad te installeren, kan de Krimpense jeugd meepraten over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Activiteiten kindergemeenteraad

  • Installatievergadering in de herfst
  • Dag van de Kindergemeenteraad in het voorjaar
  • Deelname aan activiteiten op de Krimpense agenda, zoals bijvoorbeeld Boomfeestdag, Koningsdag en de 4 mei herdenking
  • Bijeenkomsten op het raadhuis
  • Toekennen en uitreiken Krimpense jongerenwaarderingsteken (het Krimpens Maantje)