Kandidaatstelling

Beoordeling kandidatenlijsten

Op de dag van kandidaatstelling, 31 januari 2022, leveren partijen hun kandidatenlijsten in. Het centraal stembureau controleert vervolgens de geldigheid van de kandidatenlijsten, en van de kandidaten en de partijnaam (‘aanduiding’) op de lijst.

Op 1 februari 2022 beoordeelt het centraal stembureau in een niet-openbare zitting de ingeleverde kandidatenlijsten en andere stukken. Het centraal stembureau legt de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen direct daarna ter inzage, samen met het proces-verbaal van de zitting.

Als er bij beoordeling van de lijsten stukken ontbreken, of er zijn andere ‘verzuimen’, dan laat het centraal stembureau dit weten aan de inleveraar van de lijst. Hij of zij kan dan binnen twee dagen de verzuimen herstellen door de ontbrekende of onvolledige stukken aan te vullen.

Openbare zitting: geldigheid kandidatenlijsten

Drie dagen na de niet-openbare zitting, op vrijdag 4 februari,  beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de lijsten, de kandidaten op de lijsten, en de aanduidingen. Ook krijgen de kandidatenlijsten in deze zitting een lijstnummer. De gemeente publiceert het proces-verbaal (papieren verslag) van deze openbare zitting op de gemeente website. Ook legt de gemeente het proces-verbaal ter inzage.

Beroep bij de Raad van State

Elke belanghebbende en kiezer kan in beroep gaan tegen een beslissing van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Dit kan binnen 4 dagen, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de nummering van de kandidatenlijsten is geen beroep mogelijk.

Vernietiging kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen

Het centraal stembureau vernietigt de ingeleverde kandidatenlijsten en de daarbij horende stukken na de vaststelling van de uitslag. Alleen de instemmingsverklaringen worden bewaard. Van de vernietiging wordt proces-verbaal opgemaakt.