Kadernota

In de Kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. Dit gebeurt aan de hand van de laatste meerjarige ontwikkelingen op het gebied van financiƫn en wetgeving. De Kadernota wordt in het voorjaar door de raad vastgesteld en vormt de basis voor de programmabegroting. Deze wordt in het najaar door de raad vastgesteld.