Kadavers

De gemeente haalt alleen dode dieren van de openbare weg op (bijvoorbeeld kat, eend, vogel). Bij het ophalen van een dode kat wordt altijd bij een dierenarts gecheckt of deze gechipt is. Dood vee wordt niet door de gemeente opgehaald. Dode dieren kunnen ook gebracht worden naar het Grondstoffencentrum. Hiervoor staat een zogenaamde kadaverbox.

Kosten

Hiervoor worden geen kosten gerekend.

Muskusrat gezien?

Waterschappen werken aan uw veiligheid. De waterschappen in West- en Midden Nederland zorgen voor een systeem van dijken, oevers, sloten, stuwen en gemalen die nodig zijn om dit gebied droog te houden. Dit hele systeem is gevoelig voor schade van muskus- en beverratten. In de wet is vastgelegd dat waterschappen alle dijken, oevers en kanalen moeten beschermen tegen schade van muskus- en beverratten. Deze schade is op dit moment alleen te voorkomen door de muskus- en beverratten te vangen en de populatie zo klein mogelijk te houden.
Het speuren naar en vangen van muskusratten vergt vakkennis. Opleiding, aansturing en uitvoering hebben zes waterschappen gebundeld in één organisatie Muskusrattenbeheer.

Muskusrattenbeheer werkt in de beheergebieden van Hollands Noorderkwartier, Amstel, Gooi en Vecht, Rijnland, Delfland,  Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meldt dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of via de telefoon 030 63 45 756 of mail naar meldingen@muskusrattenbeheer.nl.