Kabels en leidingen aanbrengen in de openbare grond

De gemeente Krimpen aan den IJssel is sinds 1 december 2017 aangesloten op het digitale systeem van MOOR voor het aanvragen van alle kabel- en leidingwerkzaamheden. Het MOOR Platform is in Nederland inmiddels een veel gebruikte standaard voor het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met het plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur.

Binnen de lokale regelgeving van de gemeente blijven de geldende voorwaarden en richtlijnen van toepassing op alle vergunningen / instemmingen, alleen de manier van aanvragen kan nu digitaal met MOOR. Bij vergunningaanvragen, instemmingsbesluiten en graafmeldingen zijn in de gemeente Krimpen aan den IJssel de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en het Handboek Ondergrondse Infrastructuur van toepassing.

MOOR Meldingen

Alle graafwerkzaamheden en/of opbrekingen in Krimpen aan IJssel dienen via MOOR / WoW gemeld en afgehandeld te worden. Nadat een werk is afgerond moet tijdig het straatwerk opgevoerd worden.

MOOR Vergunningen / Instemmingen

Daarnaast dienen ook alle vergunningen en instemmingen digitaal met MOOR te worden aangevraagd.

Aandachtspunten

  • Voor alle werkzaamheden boven de 10 meter is ook een vergunning / instemming verplicht. Op het moment dat de werkzaamheden beginnen moet dan ook altijd nog een melding worden gedaan!
  • Calamiteiten mogen achteraf gemeld worden, echter binnen 1 werkdag na aanvang van de opbreking. Voor de overige meldingstermijnen verwijzen wij naar het ‘Overzicht meldingen’ onder het kopje documenten.
  • Voor grote werken kan vanuit de goedgekeurde vergunning eenvoudig een melding aangemaakt worden. Netbeheerders blijven er voor verantwoordelijk dat de meldingen ook daadwerkelijk worden gedaan.
  • Aannemers die meldingen doen, kunnen de vergunningen die zijn aangevraagd door de netbeheerder inzien.

Voor alle vragen, opmerkingen, aanvragen voor inlog accounts en wijzigingen kunt u contact opnemen met de MOOR helpdesk via e-mail: helpdesk@moorwerkt.nl of telefoon: 088 23 44 710.

Meer informatie

De AVOI, het Handboek ondergrondse infrastructuur, de verlegregeling, de tarieven voor de degeneratiekosten en het overzicht meldingstermijnen vindt u onder het kopje documenten.