Jeugdhulp Rijnmond

In de regio Rijnmond hebben de jeugdhulporganisaties en 15 regiogemeenten de handen ineengeslagen om samen specialistische jeugdhulp aan te bieden. Deze hulp is bestemd voor jeugdigen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Jeugdhulp die aansluit bij de vraag van jeugdige en gezin én die meetbaar het gewenste resultaat oplevert.

De gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio Rijnmond hebben de ambitie om de jeugdhulp eenvoudig en toegankelijk aan te bieden. Dit betekent zo dicht mogelijk bij het gezin, in de school en in de omgeving van een kind of gezin en uitgaand van veerkracht van kinderen en gezinnen.

Kinderen horen op te groeien in een gezinssituatie, die hun ontwikkeling stimuleert. En als dat niet mogelijk is in een situatie die het dichtst in de buurt komt van een ‘gewoon’ gezin, zoals een pleeggezin of een gezinshuis. Dit neemt niet weg dat er ook situaties zijn, waarin meer ingrijpende hulp het beste is voor het kind en het gezin. Bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is.

De ambitie om de jeugdhulp nabij en passend te organiseren sluit aan bij de Leidende Principes die het Algemeen Bestuur (hierna AB), in samenspraak met de aanbieders van de Jeugdhulpregio Rijnmond heeft vastgesteld:

  • Kinderen hebben een (t)huis en kunnen naar school. Alle inzet heeft als uiteindelijk doel dit in stand te houden.
  • Ouders en opvoeders zijn blijvend, hulpverlening sluit aan bij wat zij nodig hebben.
  • We doen wat helpt. Dat betekent dat we ook andere hulp en ondersteuning inzetten dan jeugdhulp.
  • We luisteren naar de vraag van het kind en spreken de taal van het kind. We vragen hen zelf wat ze willen.
  • We streven altijd naar passende hulp: gewoon is goed genoeg.

Voor meer informatie, zie de Regiovisie (onder het kopje documenten).

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

www.jeugdhulprijnmond.nl

https://veiligthuisrr.nl

https://jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl