Jeugdbeschermingsplein

Het Jeugdbeschermingsplein Capelle-Krimpen is er voor meldingen van professionals over jeugdigen van 0 tot 18 jaar over wie zorgen bestaan die in Capelle of Krimpen aan den IJssel wonen. Zorgen in de zin dat
kinderen niet veilig opgroeien en/of belemmerd worden in hun ontwikkeling. De ouders kunnen of willen die situatie niet veranderen.

Elke melding over de zorgelijke situatie van een kind komt terecht op het Jeugdbeschermingsplein. Een vaste kern van deskundigen komt daar 2 maal per week bij elkaar om binnengekomen meldingen te bespreken. Ze bekijken bij elke melding welke aanpak nodig is. Wie er in het jeugdbeschermingsteam moeten zitten en wie de regie over dat team op zich neemt.

Werkwijze melding

De richtlijn is dat meldingen komen vanuit het Capelse CJG team of het Krimpens Sociaal Team. Maar alle professionals kunnen hun zorgen natuurlijk ook melden bij het Jeugdbeschermingsplein. Als het Capelse CJG of het Krimpens Sociaal Team in een zo vroeg mogelijk stadiumbetrokken is, kunnen ouders en kinderen snel worden geholpen. Daarom is het belangrijk bij zorgen over een jeugdige snel een melding te doen zodat de situatie niet verergert en veel ernstiger wordt. Melden aan het Jeugdbeschermingsplein kan via het meldingsformulier, onder het kopje documenten.

Professionals die vermoeden dat een kind thuis mishandeld wordt, maar daar niet zeker van zijn, kunnen voor advies eerst contact opnemen met Veilig Thuis via het telefoonnummer 0800-2000. Mogelijk is een onderzoek door Veilig Thuis een beter alternatief dan een melding aan het Jeugdbeschermingsplein.

2 keer per week komt een vast team bijelkaar om meldingen aan het Jeugdbeschermingsplein te bespreken. Er wordt een beslissing gemaakt over de aanpak, de casusregie en het te vormen Jeugdbeschermingsteam.

Kijk voor meer informatie bij het kopje documenten.

De volgende personen nemen deel aan de bespreking van het JB-plein:

 • De ouders en/of verzorgers
 • Jongeren vanaf 16 jaar
 • De hulpverlener die de melding stuurde naar het JB-plein
 • Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Een medewerker van Veilig Thuis
 • Een medewerker van CJG Capelle of KST
 • Een medewerker van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) of de William Schrikker Groep (WSG)
 • Procesregisseur Krimpen aan den IJssel
 • De secretaris van het JB-plein
 • De voorzitter van het JB-plein
 • Eventueel schuift een medewerker van het Leger des Heils aan als dit door u gewenst is en wanneer u tot de doelgroep van het Leger des Heils behoort.

Aanmeldingsformulier zitting jeugdbeschermingsplein

Elke maandag en donderdag is van 10.00 tot 12.00 uur zitting van het jeugdbeschermingsplein. De locatie is Fluiterlaan 427-429, 2903 HN, Capelle aan den IJssel.

Wilt u rechtstreeks een melding doen voor een Krimpense (of Capelse) jeugdige? Vraag hiervoor het meldformulier op via 14 010, vraag naar Gerda Beljaars of Jairzinho de Fretes of vervanger. Voor vragen over een melding of over het invullen van het meldformulier kunt u contact opnemen met de voorzitter van het jeugdbeschermingsplein Gerda Beljaars via 14010. U kunt het meldformulier opsturen naar jeugdbeschermingspleincapelle-krimpen@capelleaandenijssel.nl