Jaarrekening

Na afloop van het kalenderjaar wordt een financiële eindafrekening gemaakt, de zogeheten jaarrekening. De jaarrekening van de gemeente is de financiële verantwoording van het beleid in het afgelopen jaar.