Integraal veiligheidsplan

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in onze samenleving; het raakt ons immers allemaal. Inwoners moeten zich veilig weten. Daarom is het waarborgen van de veiligheid één van de belangrijkste taken van de overheid. Ook de lokale overheid neemt daarin verantwoordelijkheid. Zij zet zich in voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving in Krimpen aan den IJssel. Het gaat echter wel om een gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid. Ook inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en hulpverleningsorganisaties moeten hierin continue investeren. We zien dat deze partijen hier steeds vaker hun verantwoordelijkheid in nemen.

De gemeente Krimpen aan den IJssel is al jaren een veilige gemeente. Dat willen we graag zo houden. Deze ambitie is verder uitgewerkt in het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022. In het Integraal Veiligheidsplan wordt bewust ingezet op integrale veiligheid: er wordt naast de eigen initiatieven van de gemeente veel geïnvesteerd in de samenwerking tussen verschillende organisaties en diensten die de veiligheid en de leefbaarheid willen verbeteren.

Het Integraal Veiligheidsplan kent de volgende thema’s

  1. Digitale Veiligheid;
  2. Integriteit en Veiligheid;
  3. Communicatie en Veiligheid;
  4. Veilige woon- en leefomgeving;
  5. Doelgroepen en Veiligheid;
  6. Bedrijvigheid en Veiligheid;
  7. Fysieke Veiligheid.

Op basis van deze zeven thema’s biedt het Integraal Veiligheidsplan een raamwerk voor het veiligheidsbeleid van de komende jaren. Ook maakt het plan duidelijk waar we de komende jaren de focus op houden.