Integraal Huisvestingsplan

In 2015 heeft de gemeenteraad de visie onderwijshuisvesting 2015 – 2019 vastgesteld. De visie was een aanzet om voor de eerste keer een aantal jaren vooruit kijken en om in samenwerking met schoolbesturen vast te leggen hoe beide partijen tegen de huisvesting van de scholen in Krimpen aankijken.

De beleidsperiode van de huidige visie is ten einde gekomen en tevens zijn er lokale, landelijke en zelfs Europese ontwikkelingen geweest die vragen om een andere kijk op maatschappelijk vastgoed binnen onze gemeente. Het is daarom van belang dat we niet alleen een meerjarenplanning maken voor ons vastgoed, maar ook dat we er op een andere en slimmere manier naar kijken en vooral in samenhang met elkaar in het kader van gebruik. Gesprekken met partners en het uitwisselen van ideeën met elkaar hebben er dan ook in geresulteerd dat we een eerste Integraal Huisvestigingsplan hebben opgesteld, waarin we met elkaar 25 jaar vooruit kijken en we hierbij niet alleen naar de schoolgebouwen kijken, maar ook naar de binnensportaccommodaties (aangezien het onderwijs hier de grootste gebruiker van is), een stap naar de toekomst.

Onderwijshuisvesting is meer dan het stapelen van stenen. De gemeente Krimpen aan den IJssel vindt goede onderwijshuisvesting een belangrijke voorwaarde die de school(besturen) de ruimte geeft om kwalitatief goed onderwijs te kunnen aanbieden. Goede onderwijshuisvesting is een investering in de ontwikkeling en daarmee toekomst van onze jonge kinderen en jeugd. Tevens dragen goede schoolgebouwen bij aan de leefbaarheid en de vergroening van onze gemeente.

Dit IHP is tot stand gekomen in samenwerking met alle schoolbesturen, kinderopvang, Synerkri, sportverenigingen en de Sportraad in de gemeente Krimpen aan den IJssel en wordt u na afstemming met alle partners aangeboden. U vindt het plan onder het kopje ‘documenten’.