Initiatieven groenonderhoud

Als u uw groene vingers wilt gebruiken om uw buurt groener te maken, dan zijn er meer mogelijkheden dan u denkt. U kunt bijvoorbeeld een stukje groen -in overleg met de gemeente- zelf onderhouden. Denk hierbij aan het adopteren van een boomspiegel. Dit is de ruimte rondom de stam van een boom. Hiervoor gelden bepaalde spelregels. Deze regels gelden voor het beplanten van boomspiegels, het aanleggen van een geveltuin of het onderhouden van een klein vak van gemeentelijk plantsoen. Als het om een groter stuk groen gaat, willen we graag eerst met u overleggen over de mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een buurttuin of het beheren van een groot stuk openbaar groen.

Adoptie van een boomspiegel

Het adopteren van een boomspiegel houdt in: het zelf beplanten en onderhouden van het vak rondom de stam van een boom, in een vaak betonnen bak. U krijgt hiermee de vrijheid om de boomspiegel naar eigen voorkeur in te richten, zodat er een mini-tuintje ontstaat rondom een boomstam. Meer informatie over de inrichting van boomspiegels of geveltuinen vindt u onder het kopje ‘Documenten”, Voorwaarden voor het onderhouden van een stukje groen in Krimpen.

Buurtmoestuin

Een mooi voorbeeld van het groener maken van uw buurt, is de aanleg van een buurtmoestuin. Met elkaar kunt u als bewoners een buurtmoestuin beginnen op een daarvoor geschikte locatie. U kunt de grond dan op deze locatie naar eigen smaak inrichten en onderhouden. Dit bevordert ook het onderlinge contact in de buurt. Wel willen we als gemeente hierover eerst met u in gesprek gaan. Als we overeenstemming bereiken over de locatie en de invulling, tekenen we met u een gebruikersovereenkomst. Deze overeenkomst vindt u onder het kopje ‘Documenten’. Denk er ook aan om scholen te betrekken bij uw plan voor een buurttuin. Zij zijn vaak geïnteresseerd in groene ruimte voor hun leerlingen, om de kinderen te leren tuinieren.

Groene tips voor inwoners en bedrijven

De gemeente wil samen met het hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard meer doen om de regio beter bestand te maken tegen klimaatveranderingen en wateroverlast. Kijk op onderstaande links voor manieren voor een mooie tuin die meer water en meer groen bevat.

Tegel eruit, groen erin

Maak uw leefomgeving groener en mooier. Kijk op tegel eruit, groen erin hoe u dit kunt doen.

Maak gebruik van de subsidieregeling Klimaat & Ruimte om uw tuin te vergroenen

Met de subsidie Klimaat en Ruimte geeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard u een financiële vergoeding voor uw vergroeningsplannen. De nieuwe subsidieregeling Klimaat en Ruimte is in juli ingegaan en loopt tot en met 30 juni 2024. Vanaf 1 juli 2021 is er per jaar € 100.000 (2021), € 200.000 (2022), € 200.000 (2023) en € 100.000 (t/m 30 juni 2024) beschikbaar. Als klimaatbewuste inwoner of organisatie kunt u een subsidie aanvragen tot maximaal € 50.000 om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op het eigen perceel. Dit perceel moet zich bevinden binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De subsidie verlenen ze voor:

  1. vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten;
  2. waterberging: het opvangen van regenwater op het eigen perceel;
  3. afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen op het eigen perceel (in plaats van op het riool).

 Op www.schielandendekrimpenerwaard.nl leest u meer informatie over deze subsidieregeling.

Regenton

Regentonnen zijn er in allerlei soorten en maten. Maar hoe kiest u de juiste regenton?

Right to Challenge

Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners e.a. taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Hoe je dit kunt doen, staat op de website van het netwerk Right to Challenge.

Geveltuintjes

Kijk voor tips voor een geveltuin in de zon op geveltuintjes

Andere inspirerende voorbeelden en praktische tips kunt u vinden op: Groendichterbij

Ondersteuning bij steenbreek initiatieven

Informatie over ondersteuning van steenbreek initiatieven kunt u vinden op www.operatiesteenbreek.nl/ 
Op de nieuwspagina kunt u diverse filmpjes vinden met tuintips en andere informatie die te maken heeft met steenbreek.

Aankoop of huur van openbaar groen

Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om een stuk grond van de gemeente te kopen of te huren. Daarvoor kunt u een aanvraag indienen via e-mail: vastgoed@krimpenaandenijssel.nl of per post naar gemeente Krimpen aan den IJssel, team Vastgoed, Postbus 200, 2920 AE in Krimpen aan den IJssel.

Wat voor regels stelt de gemeente aan het beheer van een plantsoen?

De gemeente beoordeelt of uw verzoek haalbaar is en voldoet aan de eisen die de gemeente stelt aan het openbaar groen op de locatie. We maken heldere afspraken met elkaar, zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Dit zijn de basisvoorwaarden die we stellen voor het zelf beheren van groen (zie voor de uitgebreidere voorwaarden de spelregels en de gebruikersovereenkomst):

– Alleen ‘overig groen’ komt in aanmerking voor het zelf beheren van groen.
– Binnen uw buurt/wijk is er een meerderheid van de bewoners voor dit initiatief.
– Het beheer moet uitgevoerd worden door een groep mensen vanuit een organisatie als bijvoorbeeld een buurtvereniging.
– Inwoners verzorgen het groen, maar het technisch beheer blijft in handen van de gemeente.
– De aangepaste inrichting moet geschikt zijn om door de gemeente beheerd te kunnen worden. Er mag bijvoorbeeld geen hek of schutting om het te onderhouden groen worden geplaatst.

Groenstructuur Krimpen

Afhankelijk van het soort groen waar het om gaat, kunnen inwoners over de invulling van een stuk openbaar groen meedenken, advies geven, meebeslissen of zelf het groen beheren. Om u een idee te geven: we hebben in Krimpen aan den IJssel een hoofdgroenstructuur aangewezen, die bepalend is voor de uitstraling en identiteit van Krimpen. Daarnaast zijn er in Krimpen wijkontsluitingen en wijkparken die als ontmoetingsplekken dienen. Als laatste is er ‘overig groen’, dat hier buiten valt. Voor meer informatie kunt u de Groenstructuurkaart raadplegen. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Documenten’. 

Vragen? Bel ons gerust

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het zelf beheren of adopteren van een stuk openbaar groen. Stel dan uw vraag via het contactformulier of bel met de gemeente via 14 0180.