Inburgeren

In Nederland geldt sinds januari 2007 de Wet inburgering. Deze wet verplicht mensen die van buiten de Europese unie in Nederland komen wonen om Nederlands te kunnen spreken, te weten hoe de Nederlandse samenleving is georganiseerd en te weten hoe men in Nederland met elkaar omgaat.

Inburgeren is de eerste stap in het integratieproces, het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Om te kunnen nagaan of u voldoet aan de inburgeringseisen moet u deelnemen aan een inburgeringsexamen. Bij dit examen wordt bekeken of u de Nederlandse taal voldoende beheerst (spreken, luisteren, lezen en schrijven) en of u genoeg weet van de Nederlandse samenleving. U bent ingeburgerd als u slaagt voor het inburgeringsexamen.

Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd.

Bent u vanaf 1 januari 2013 inburgeringsplichtig?

Moet u na 1 januari 2013 beginnen met inburgeren? Dan geldt voor u de nieuwe wet. Dit betekent:

  • U moet zelf uw inburgering regelen en betalen.
  • Wilt u een inburgeringscursus doen? Dan moet u zelf zoeken waar u een inburgeringscursus kunt doen. Die inburgeringscursus moet u zelf betalen.
  • U moet ook uw inburgeringsexamen zelf betalen.

U kunt geld lenen

Hebt u geen geld voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen? Dan kan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, een dienst van de rijksoverheid) die voor u betalen. U moet dat geld (+ de rente) wel terugbetalen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren

DUO bewaakt of u dat doet.

DUO informeert

DUO stuurt u een brief als u inburgeringsplichtig bent. Wilt u informatie of hebt u vragen? Via de link aan de rechterkant van deze pagina kunt u contact opnemen, en informatie opvragen, bij DUO.

Bent u al begonnen met inburgeren vóór 1 januari 2013?

Dan gelden voor u nog de oude regels. U kunt contact opnemen met de Gemeente Krimpen aan den IJssel, telefoonnummer 14 0180.