IJsselgemeenten

Gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel werken vanaf 1 januari 2015 op het gebied van Sociale Zaken met elkaar samen in een Gemeenschappelijke Regeling: IJsselgemeenten.

Taken IJsselgemeenten

IJsselgemeenten gaat de volgende hoofdtaken uitvoeren:

  • Het verstrekken van uitkeringen (bijstand) voor levensonderhoud en voor bijzonder noodzakelijke kosten.
  • Begeleiding naar werk of scholing van bijstandsgerechtigden én de zorg en activering van mensen ‘die niet binnen 1 jaar in staat zijn om minimaal 12 uur per week betaald werk te verrichten’.
  • Het bieden van schuldhulpverlening om uit schulden te komen.

Deze taken deden de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel tot 1 januari 2015 afzonderlijk, nu verlenen zij deze diensten gezamenlijk in IJsselgemeenten.

Meer informatie

Meer informatie over de dienstverlening van IJsselgemeenten vindt u op www.ijsselgemeenten.nl.