Iemand machtigen

Wilt u dat iemand anders voor u stemt? Dan moet u die persoon toestemming geven. Dit noemen we machtigen.

Onderhandse volmacht

U kunt een kiezer binnen Krimpen aan den IJssel machtigen. Hiervoor vult u de achterkant van de stempas in.

Wie kunt u machtigen?

  • Iemand die geregistreerd is als kiezer in Krimpen aan den IJssel.

U zelf

  • Vult de achterkant van de stempas in.
  • Maakt een kopie of digitale foto van uw legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Geeft beide aan de gemachtigde.

De gemachtigde

  • Brengt uw stem tegelijk uit met zijn eigen stem.
  • Stemt voor maximaal 3 andere kiezers, waaronder u.

Schriftelijke volmacht

  • Wilt u iemand machtigen nog voordat u uw stempas heeft?
  • Wilt u een kiezer buiten Krimpen aan den IJssel machtigen?
  • Heeft u geen legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)?

Dan kunt u een volmacht aanvragen. U geeft dan iemand anders toestemming om voor u te stemmen. Die persoon krijgt dan de een volmachtbewijs toegestuurd.

U kunt het volmachtformulier vinden onder het kopje ‘documenten’. 

Het formulier moet op zijn laatst 12 maart 2021 binnen zijn bij het Team Verkiezingen. U hoeft geen kopie van uw legitimatie mee te sturen.

Niet terugdraaien

Heeft u iemand via een schriftelijke volmacht toestemming gegeven om voor u te stemmen? Dan kunt u dit niet terugdraaien. Op het moment dat wij uw formulier ontvangen, kunt u niet meer stemmen met uw stempas. Uw stempas is ongeldig.

Aangepast aanvraagformulier

Het gezamenlijk invullen en ondertekenen van een aanvraagformulier kan lastig zijn als de volmachtgever en volmachtnemer i.v.m. corona geen fysiek contact kunnen hebben. Daarom kan er voor de komende verkiezing ook gebruik worden gemaakt van een in twee delen gesplitst aanvraagformulier, waarbij de volmachtgever en de beoogd gemachtigde elk een eigen formulier invullen. De volmachtgever vult model G-1 in: een verzoek aan de burgemeester tot het verlenen van een volmacht. De gemachtigde vult model G-2 in: de verklaring dat hij ermee instemt om namens de volmachtgever als gemachtigde op te treden. De gemachtigde stuurt het ingevulde en ondertekende formulier G-2 langs elektronische weg naar de volmachtgever, die daarna zijn aanvraag (die uit beide formulieren bestaat: G-1 en G-2) langs elektronische weg verstuurt aan de burgemeester van de gemeente waar hij staat ingeschreven.

U kunt beide formulieren vinden onder het kopje ‘Documenten’.